Salamatoiminnon rajoitus lämpötilan kohoamisen vuoksi

Jatkuvan salaman, stroboskooppisalaman tai muotoilusalaman käyttö useita kertoja lyhyessä ajassa saattaa kuumentaa välähdyspäätä, akkua tai akkutilan ympäristöä.

Salamatoiminnon jatkuva käyttäminen pidentää välähdysten väliä asteittain jopa neljään sekuntiin, jotta välähdyspää ei kuluisi tai vahingoittuisi ylikuumenemisen takia. Salaman käytön jatkaminen tässä tilassa rajoittaa salamatoimintoa automaattisesti.

Kun salamatoimintoa on rajoitettu, kamerassa näytetään korkean lämpötilan varoituskuvake. Lisäksi salamakuvauksen välähdysten väliksi määritetään automaattisesti 8 tai 20 sekuntia (eli taso 1 tai 2).

Lämpötilan kohoamisen varoitus

Kummallakin tasolla näkyy eri varoituskuvake sisäisen lämpötilan noustessa. Kuvaamisen jatkaminen tason 1 saavuttamisen jälkeen siirtää tilan tasolle 2.

Näyttö/äänimerkki Taso 1
(välähdysten väli: noin 8 sekuntia)
Taso 2
(välähdysten väli: noin 20 sekuntia)
Kuvake Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2
LCD-paneelin valaisu Palaa Vilkkuu
Äänimerkki P.Fn-05-asetukseksi määritetty [0]: varoitusäänimerkki

Muotoiluvalon lämpötilan kohoamisen varoitus

Seuraava varoitus tulee näyttöön, kun muotoiluvalo kuumenee.

Voit poistaa varoituksen painamalla ohjainta suoraan tai painamalla Kumoa-painiketta.

Muotoiluvalo voi himmetä tai sammua, jos sen ympäristön lämpötila nousee liian korkeaksi.

Näyttö Taso 1 Taso 2
Kuvake Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2
Päällä Sammutettuna Päällä Sammutettuna
Kirkkaus Kun asetettu suurimmalle kirkkaudelle: himmennetty Pois

Akun lämpötilan kohoamisen varoitus

Seuraava kuvake tulee näyttöön, kun akku kuumenee. Tämän jälkeen näyttö palaa samaan tilaan kuin lämpötilan kohoamisen varoituksessa ().

Jatkuva välähdysten määrä ja lepoaika

Seuraavassa taulukossa on esitetty jatkuvien välähdysten arvioitu määrä ennen tason 1 varoituksen näyttämistä sekä arvioitu lepoaika, jonka jälkeen kuvaus tavallisella salamalla on mahdollista.

Toiminto Arvioitu jatkuvien välähdysten määrä
tason 1 varoitukseen
Arvioitu vaadittu lepoaika
Salaman peittoalue
14 mm*1, 24 mm–28 mm 35–200 mm
Jatkuva, täydellä välähdystasolla () Vähintään 40 kertaa Vähintään 85 kertaa Vähintään 40 minuuttia
Muotoilusalama ()
Stroboskooppisalama () Vaihtelee välähtämisolosuhteiden mukaan. -

Tämä on mitattu manuaalisessa salamatilassa Canonin testausstandardien mukaisesti.

Uudella täyteen ladatulla LP-EL-akulla

1: Käytettäessä laajakulmapaneelia

Muistutus

 • Älä kosketa välähdyspäätä, akkua tai akkutilan lähellä, kun salama on välähtänyt useita kertoja.

  Älä kosketa välähdyspäätä, akkua tai akkutilan lähellä, kun olet käyttänyt muotoilusalamaa useita kertoja lyhyessä ajassa tai käyttänyt jatkuvaa salamaa. Välähdyspää, akku ja akkutilan lähialueet saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

Muistutus

 • Älä avaa tai sulje akkutilan kantta, kun salamatoimintoa on rajoitettu. Tämä peruuttaa salamarajoituksen, mikä voi olla erittäin vaarallista.
 • Välähdysten väli pitenee, kun välähdyspää kuumenee, vaikka tason 1 varoitusta ei näytettäisikään.
 • Lopeta Speedliten käyttö tason 1 varoituksen jälkeen vähintään 40 minuutiksi.
 • Vaikka lopetat käytön tason 1 varoituksen näytön jälkeen, tason 2 varoitus saatetaan silti näyttää.
 • Kun kuvaat ETTL-salamatoiminnossa tai korkeassa lämpötilassa, välähdysmäärä saatetaan rajoittaa taulukossa ilmoitettua pienemmäksi.
 • Saat lisätietoa välähdysten määrän varotoimista kohdista Aloittaminen ja peruskäyttö, Stroboskooppisalama ja Muotoilusalama.
 • Harvinaisissa tapauksissa ympäristötekijät, kuten korkeat lämpötilat, voivat estää salamakuvaamisen.
 • Speedlite ei anna varoitusäänimerkkiä, kun P.Fn-05-asetukseksi on määritetty [1] (), vaikka salamaa olisikin rajoitettu.
 • LCD-paneelin valaisu ei anna varoitusta, kun C.Fn-22-asetukseksi on määritetty [1] (), vaikka välähdyspää kuumenisi.