2. verhon täsmäys

Toisen verhon täsmäyksen käyttäminen pitkillä valotusajoilla mahdollistaa liikkuvan kohteen jälkien, kuten auton valojen, kuvaamisen luonnollisina. Salama välähtää juuri ennen kuvauksen valmistumista (ennen kuin suljin sulkeutuu).

  1. Paina ohjainta suoraan.

  2. Valitse kohta, joka näkyy kohdassa (1).

    • Valitse kohta painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  3. Valitse 2. verhon täsmäys.

    • Valitse 2. verhon täsmäys painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.

Huomautus

  • Toisen verhon täsmäys toimii hyvin kuvaustilassa Aikavalotus (aikavalotus).
  • Speedlite välähtää kaksi kertaa salamatoiminnossa ETTL. Ensimmäinen välähdys ei ole toimintahäiriö, vaan esisalama, jolla määritetään välähdysteho.
  • Voit palata tavalliseen salamaan valitsemalla 1. verhon täsmäys (1. verhon täsmäys) vaiheessa 3 (1. verhon täsmäys ei näy näytöllä määrityksen jälkeen).