Turvaohjeita

Lue nämä ohjeet, jotta osaat käyttää tuotetta turvallisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita vältät loukkaantumiset ja haitat, joita tuotteen käyttäjälle tai muille voisi koitua.

VAROITUSVAROITUS:
Tarkoittaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskiä.
 • Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.
 • Käytä tuotteen kanssa vain tässä käyttöoppaassa määritettyjä virtalähteitä.
 • Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
 • Kameraa ei saa altistaa voimakkaille iskuille tai tärinälle.
 • Tuotteen sisäosia ei saa koskettaa.
 • Lopeta tuotteen käyttäminen, jos tuotteesta tulee savua tai outoa hajua tai siinä on jotain muuta epänormaalia.
 • Tuotetta ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla, kuten alkoholilla, bensiinillä tai maalinohenteella.
 • Tuote ei saa kastua. Nesteitä tai vieraita esineitä ei saa päästä tuotteen sisään.
 • Tätä tuotetta ei saa käyttää paikoissa, joissa voi olla helposti syttyviä kaasuja.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Pistorasiaan kytkettyä tuotetta ei saa koskettaa ukonilman aikana.

  Siitä voi aiheutua sähköisku.

 • Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät erikseen myytäviä paristoja/akkuja tai tuotteen mukana toimitettuja akkuja.

  • Käytä paristoja/akkuja vain sellaisen tuotteen kanssa, jolle ne on tarkoitettu.
  • Älä lämmitä paristoja/akkuja äläkä altista niitä tulelle.
  • Älä lataa paristoja/akkuja muulla kuin hyväksytyllä akkulaturilla.
  • Napoja ei saa altistaa lialle eivätkä ne saa joutua kosketuksiin metallisten neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
  • Älä käytä vuotavia paristoja/akkuja.
  • Ennen kuin hävität paristot/akut, peitä niiden navat teipillä tai muulla eristeellä.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

  Jos paristo/akku vuotaa ja sen sisältämää ainetta joutuu iholle tai vaatteisiin, huuhtele kohta heti huolellisesti vedellä. Jos sitä joutuu silmiin, huuhtele silmät huolellisesti runsaalla vedellä ja hakeudu viipymättä lääkärin hoitoon.

 • Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät akkulaturia.

  • Poista säännöllisesti virtaliittimeen ja pistorasiaan kertynyt pöly kuivalla liinalla.
  • Älä kytke tai irrota tuotteen virtajohtoa märin käsin.
  • Älä käytä tuotetta, jos virtaliitintä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.
  • Älä altista virtaliitintä ja liitäntöjä lialle äläkä anna niiden joutua kosketuksiin neulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
  • Älä kosketa pistorasiaan kytkettyä akkulaturia tai verkkolaitetta ukonilman aikana.
  • Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle. Älä vahingoita, katkaise tai yritä muunnella virtajohtoa.
  • Älä kääri tuotetta kankaaseen tai muuhun materiaaliin käytön aikana tai heti sen jälkeen, kun tuote on vielä lämmin.
  • Älä jätä tuotetta kytketyksi virtalähteeseen pitkäksi ajaksi.
  • Paristoja/akkuja saa ladata vain lämpötila-alueella 5–40 °C.

  Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, räjähdyksen tai tulipalon.

 • Kun käytät tuotetta, älä anna sen olla pitkään kosketuksissa saman ihoalueen kanssa.

  Vaikka tuote ei tuntuisi kuumalta, tämä voi aiheuttaa matalan lämpötilan kosketuspalovammoja, jotka ilmenevät muun muassa ihon punaisuutena tai rakkoina.

 • Noudata kaikkia ohjeita, jotka koskevat tuotteen sammuttamista paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty.

  Jos et tee niin, toiset laitteet voivat vahingoittua sähkömagneettisten aaltojen vuoksi tai seurauksena voi olla onnettomuus.

 • Älä akkuja lemmikkieläinten ulottuville.

  Akkuja purevat lemmikit voivat aiheuttaa vuotoja, ylikuumenemista tai räjähdyksen, mikä voi aiheuttaa tuotevaurioita tai tulipalon.

Muistutus HUOMIO
Noudata seuraavia huomautuksia. Muuten seurauksena voi olla fyysinen vamma tai omaisuusvahinko.
 • Älä laukaise salamaa lähellä silmiä.

  Silmät voivat vahingoittua.

 • Salaman laukaiseminen tuottaa korkeita lämpötiloja. Pidä sormet ja muut ruumiinosat sekä esineet loitolla salamayksiköstä, kun otat kuvia.

  Muuten seurauksena voi olla palovammoja tai salaman toimintahäiriö.

 • Älä jätä tuotetta erityisen kylmiin tai kuumiin paikkoihin.

  Tuote voi tulla kuumaksi tai kylmäksi ja aiheuttaa kosketettaessa palovammoja tai loukkaantumisen.

 • Älä kosketa tuotteen sisäosia.

  Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen.