Virran kytkeminen

 1. Käännä virtakytkin asentoon Virta kytketty.

  • Salaman lataaminen alkaa.
  • LCD-paneelissa näkyy VARAUS latauksen aikana. Salaman lataamisen jälkeen sitä ei enää näytetä, ja Speedlite-laitteesta kuuluu äänimerkki.
 2. Vahvista, että salama on ladattu.

  • Salaman valmiusvalo muuttuu seuraavasti poispunainen (vilkkuva) (pikasalama valmis) → punainen (palaa) (täysin latautunut).
  • Jos haluat käyttää testisalamaa, paina testisalamapainiketta (salaman valmiusvalo, (1)).

Muistutus

 • Testisalama ei ole käytettävissä, kun kameran mittausajastin on käytössä.

Huomautus

 • Salama-asetukset pysyvät, vaikka virta sammutetaan.
 • Äänimerkki salaman latauksen jälkeen voidaan poistaa käytöstä asetuksella P.Fn-05.

Pikasalama

Pikasalamatoiminnolla voit käyttää salamaa silloinkin, kun salaman valmiusvalo vilkkuu punaisena (ennen täyteen latautumista). Se on käytettävissä kaikilla kameran kuvaustavoilla. Vaikka välähdysteho on rajoitettu noin 1/2–1/6 täydestä tehosta, tästä toiminnosta on hyötyä kuvattaessa lyhyellä välähdysten välillä.

Käsisäätöisellä salamalla kuvattaessa pikasalama on käytettävissä, kun välähdystehoksi on asetettu 1/4–1/1024. Ota huomioon, että pikasalama ei ole käytettävissä stroboskooppisalamaa käytettäessä tai kuvattaessa langattomalla salamalla.

Muistutus

 • Pikasalaman käyttäminen jatkuvassa kuvauksessa voi heikentää välähdystehoa ja aiheuttaa alivalotusta.

Huomautus

 • Jos haluat lisätietoja asetuksesta VARAUS, kun Speedlite on määritetty lähettimeksi langattomassa salamakuvauksessa radioyhteydellä, siirry kohtaan LCD-paneelin valaisu.
 • Pikasalaman voi poistaa käytöstä asetuksella P.Fn-01.

Automaattinen virrankatkaisu

Tämä toiminto säästää akkuvirtaa sammuttamalla Speedliten automaattisesti, jos se on käyttämättömänä noin 90 sekuntia. Voit palauttaa Speedliten virran painamalla kameran laukaisimen puoliväliin tai painamalla testisalamapainiketta (salaman valmiusvalo).

Virrankatkaisu tapahtuu noin viiden minuutin kuluttua, kun Speedlite on määritetty lähettimeksi langattomassa salamakuvauksessa radioyhteydellä () tai määritetty yhteiskuvaukseen ().

Huomautus

 • Automaattisen virrankatkaisun voi poistaa käytöstä asetuksella C.Fn-01.
 • Kun Speedlite on liitetty kameraan, se siirtyy automaattiseen virrankatkaisutilaan, jos kameraa ei käytetä noin 90 sekuntiin sen jälkeen, kun se on siirretty automaattiseen virrankatkaisutilaan.

Salamatoimintojen lukitseminen

Speedliten painike- ja valintatoiminnot voidaan poistaa käytöstä asettamalla virtakytkin asentoon LUKKO. Näin voit estää Speedlite-asetusten muuttamisen vahingossa.

LUKITTU näkyy LCD-paneelissa painike- tai valintatoimintojen jälkeen.

Huomautus

 • Vaikka virtakytkin olisi asennossa LUKKO, testisalaman laukaisu ja muotoiluvalon valaistus ovat käytettävissä. Ota huomioon, että LCD-paneelissa näytetään painike- tai valintakiekkotoimintojen mukaiset kohteet.

LCD-paneelin valaisu

LCD-paneeli on päällä painike- tai valintakiekkotoimintojen jälkeen noin 12 sekuntia (Ajastus 12 sekuntia).

Jos haluat lisätietoja LCD-paneelin valaisusta, kun Speedlite on määritetty lähettimeksi langattomassa salamakuvauksessa radioyhteydellä, siirry kohtaan LCD-paneelin valaisu.

Huomautus

 • LCD-paneelin valaistusta voi muuttaa asetuksella C.Fn-22.