Manuaalinen salama

Välähdystehoksi voi asettaa 1/1024 – täysi teho (1/1) 1/3 yksikön välein.

Erikseen ostettavan salamamittarin avulla voit määrittää sopivan valotuksen edellyttämän välähdystehon. Kameran kuvaustilaksi on suositeltavaa valita Aukon esivalinta tai Käsisäätöinen valotus.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Määritä salamatoiminnoksi Käsisäätöinen valotus.

  • Valitse M painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 3. Valitse ohjaimella Salaman valotuskorjaus / salaman välähdystehoasetus.

 4. Määritä välähdysteho.

  • Aseta välähdysteho painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä sitten ohjainta suoraan.
  • Arvioitu kuvausetäisyys (1) ja aukkoarvo (2) näkyvät, kun painat kameran laukaisimen puoliväliin.

Huomautus

 • Välähdysteho on 1/128–1/1, kun nopea täsmäys on käytössä.
 • Lisätietoja manuaalisen salaman ohjeluvuista on kohdassa Tekniset tiedot.
 • Välähdystehon voi määrittää myös suoraan kääntämällä Valintakiekkoa valitsematta ensin ohjaimella kohtaa TILA, jos määrität asetuksen C.Fn-13.

Käsisäätöisen salaman välähdystehon määrittäminen salamavalotuksen muistista

Salamatoiminnolla ETTL käytetyn välähdystehon voi määrittää välähdystehoksi myös salamatoiminnolle M.

 1. Määritä salamavalotuksen muistitoiminto.

  • Määritä valinnainen toiminto C.Fn-19 FEM arvoon 1: ON ().
 2. Kuvaa salamatoiminnolla ETTL.

  • Valitse ohjaimella TILA.
  • Valitse ETTL painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Ota kuva painamalla laukaisin kokonaan pohjaan.
 3. Määritä salamatoiminnoksi M.

  • Valitse ohjaimella TILA.
  • Valitse M painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 4. Tarkista välähdysteho.

  • Vahvista, että kohde on salaman käyttöetäisyydellä (1).

Muistutus

 • Varmista ennen salamatoimintoon ETTL määritetyn Speedliten laukaisua, että salaman valmiusvalo on punainen (täysin ladattu).
 • Jos säädät ISO-herkkyyttä, aukkoarvoa tai muita asetuksia, joihin liittyy välähdysteho (kuten valon voimakkuutta tai zoomausta) kuvauksen jälkeen, kun Speedliten asetus on ETTL, suosittelemme kuvaamista uudelleen, kun asetus on ETTL.
 • Speedliten värilämpötila voi poiketa huomattavasti ympäristön valosta, kun kameran valkotasapainoksi on valittu Automaattinen valkotasapaino, ja kuvien värisävyt voivat vaihdella asetusten ETTL ja M välillä, kun salaman korjaus on määritetty negatiiviseksi ja [E-TTL-tasapaino] -asetukseksi on määritetty [Ympäristön etus.].

 • Kun käytät salamavalotuksen muistitoimintoa langattomassa monisalamakuvauksessa, määritä välähdysryhmille ETTL ja M etukäteen samat asetukset. Kun asetuksen ETTL arvoksi on määritetty A:B C, määritä asetuksen M arvoksi A:B:C.
 • Salaman käyttöetäisyys asetukselle ETTL ei ehkä vastaa tarkennusetäisyyttä, joka ilmoitetaan asetukselle M, mutta tämä riippuu kuvausolosuhteista.
 • Välähdystehon asettaminen arvoon 1/1024 voi aiheuttaa ylivalotusta.

Huomautus

 • Voit vaihtaa asetusten ETTL ja M välillä, kun C.Fn-19 FEM -⁠asetukseksi on määritetty [2] (ON / TILA ETTL/M). Voit tehdä tämän painamalla ohjainta alaspäin.

Salamavalotuksen manuaalinen säätö mittauksella

Voit määrittää salaman valotustason manuaalisesti ennen kuvaamista kameralla, joka tukee salaman käsisäätöä mittauksella. Tämä on tehokasta salamakuvauksessa lähietäisyydeltä. Käytä tavallista 18 prosentin harmaaheijastinta (myydään erikseen) ja kuvaa seuraavasti.

 1. Määritä kameran ja Speedlite-salaman asetukset.

  • Määritä kameran kuvaustilaksi Käsisäätöinen valotus tai Aukon esivalinta.
  • Määritä Speedliten salamatoiminnoksi Käsisäätöinen valotus.
 2. Tarkenna kohde.

  • Tarkenna kohteeseen manuaalisesti.
 3. Asettele 18 prosentin harmaaheijastin paikoilleen.

  • Aseta se kohteen kohdalle.
  • Suuntaa kamera niin, että heijastin täyttää etsimen koko pistemittausympyrän.
 4. Paina painiketta Monitoimi tai AE-lukitus / Salamavalotuksen lukitus (Ajastus 16 sekuntia).

  • Speedlite-salamalaitteen esisalama välähtää ja kohteelle soveltuva välähdysteho jää muistiin.
  • Etsimen oikeassa reunassa näkyvä valotustason ilmaisin osoittaa salaman valotustason normaaliin valotukseen nähden.
 5. Määritä salaman valotustaso.

  • Säädä Speedlite-salamalaitteen käsisäätöisen salaman välähdystehoa ja aukkoa niin, että salaman valotustason ilmaisin ja normaalivalotuksen osoitin ovat kohdakkain.
 6. Ota valokuva.

  • Poista harmaaheijastin ja ota kuva.

Huomautus

 • Saat lisätietoja salaman käsisäätöä mittauksella tukevista kameroista eri kameroiden käyttöoppaista.