Mukauttaminen omilla toiminnoilla

P.Fn-01: Pikasalama (Pikasalama)

Voit määrittää, välähtääkö salama (pikasalama), kun salaman valmiusvalo vilkkuu yhä punaisena (ennen täyteen lataamista), jotta latautumista ei tarvitse odottaa niin pitkään.

 • 0: ON (Päällä)
 • 1: OFF (Pois)

Muistutus

 • Pikasalaman käyttäminen jatkuvassa kuvauksessa () voi aiheuttaa alivalotusta heikentyneen välähdystehon johdosta.

P.Fn-02: Salaman välähdys yhteiskuvauksen aikana (Salaman välähdys yhteiskuvauksen aikana)

Voit määrittää, välähtääkö kameraan liitetty Speedlite yhteiskuvauksessa (). Määritä asetus jokaiselle yhteiskuvauksessa käytettävälle Speedlitelle.

 • 0: OFF (Pois)

  Speedlite ei välähdä yhteiskuvauksessa.

 • 1: ON (Päällä)

  Speedlite välähtää yhteiskuvauksessa.

Muistutus

 • Useiden Speedlitejen välähtäminen samanaikaisesti yhteiskuvauksessa voi estää sopivan valotuksen tai aiheuttaa epätasaisen valotuksen.

P.Fn-03: Asetusten muuttaminen valintakiekolla (Muuta asetuksia valintakiekolla)

Voit valita, sallitaanko alla olevassa kuvassa näkyvien toimintojen suorat määritykset. Voit tehdä sen kääntämällä Valintakiekkoa tämänkaltaisissa näytöissä, joihin pääset työntämällä ohjainta suoraan.

 • 0: OFF (Pois)

  Normaali toimintatapa

 • 1: ON (Päällä)

  Kun otat tämän käyttöön, voit valita ohjaimella asetuskohteita (salaman valotuskorjauksen määrä, manuaalisen salaman välähdysteho, välähdysryhmän ohjaus, salamasuhde, salamatoiminnot välähdysryhmissä, vastaanottimien välähdysryhmät ja salamavalotuksen haarukointi) sekä määrittää niitä suoraan vain kääntämällä Valintakiekkoa.

  Salamatoiminnolla MONI välähdystaajuuden ja välähdysten määrän voi määrittää suoraan.

Muistutus

 • Kun P.Fn-03-asetukseksi on määritetty [1], voit valita asetuskohteen asetusnäytössä painamalla ohjainta vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

P.Fn-04: FEM (Salamavalotuksen muisti)

Voit valita, päivitetäänkö välähdystehoa manuaalisessa tilassa ETTL-välähdystehon perusteella.

 • 0: OFF (Pois)
 • 1: ON (Päällä)
 • 2: ON / TILA ETTL/M

Huomautus

 • Jos määrität P.Fn-04-asetukseksi [2], käytettävissä ovat vain ETTL ja M, kun painat ohjainta alas ja valitset TILA. Jos haluat valita toisen tilan, avaa asetusnäyttö työntämällä ohjainta suoraan asetusnäytössä, valitse kohde painamalla ohjainta sitä pysty- tai vaakasuunnassa tai kääntämällä Valintakiekkoa. Valitse sitten tila.

P.Fn-05: Äänimerkki (äänimerkki)

Voit määrittää merkkiäänen ilmoittamaan, kun Speedlite on ladattu täyteen.

 • 0: ON (Päällä)

  Normaalissa kuvauksessa (kameraan kiinnitetyllä salamalla) Speedliten äänimerkki kuuluu, kun se on täysin latautunut.

  Kun Speedlite asetetaan lähettimeksi langattomassa kuvauksessa radioyhteydellä, äänimerkki kuuluu, kun kaikki Speedlitet (lähettimet ja vastaanottimet) ovat täysin latautuneet. Lähettimen äänimerkin avulla voit varmista koko langattoman järjestelmän latautumisen. Vastaanottimissa P.Fn-05-asetukseksi voi määrittää [0] tai [1]. Kun Speedlitet on määritetty langattomiksi vastaanottimiksi yhteiskuvauksessa (), jokainen Speedlite, jolle on määritetty [0] antaa äänimerkin, kun se on täyteen ladattu.

 • 1: OFF (Pois)

  Speedlite ei anna äänimerkkiä.

Muistutus

 • Jos asetuksena on [0], Speedlite antaa äänimerkin myös silloin, jos korkea välähdyspään tai akun lämpötila on rajoittanut välähtämistä ().

P.Fn-06: MUOTOILUVALO (kirkkaus) (muotoiluvalo (kirkkaus))

Voit määrittää muotoiluvalon kirkkauden.

Valitse asetus kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.

(1) Valittu osoittimen paikka

(2) Oletusarvon osoitin

 • VALON kirkkaus: valitse muotoiluvalon kirkkaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa.

Huomautus

 • Kun muotoiluvalovalo palaa, voit säätää kirkkautta myös painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa ja painamalla sitten ohjainta suoraan sisään.

P.Fn-07: MUOTOILUVALO (palamisaika) (muotoiluvalo (palamisaika))

Voit määrittää muotoiluvalon palamisajan.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: rajoittamaton

P.Fn-08: SUORA MUKAUTUS (ohjaimen mukautus) (ohjaimen mukautus)

Voit määrittää usein käytetyt toiminnot ohjaimen pysty- tai vaakasuuntaan osoittamiseen. Tämä helpottaa pääsyä asetusnäyttöön: paina vain ohjainta suuntaan, johon toiminto on määritetty.

Valitse asetuksen suunta painamalla ohjainta vaakasuunnassa. Valitse sitten määritettävä toiminto painamalla sitä pystysuunnassa.

 • Seuraavat toiminnot voidaan määrittää.
  • Suoraan valikkoon: suoraan valikkoon
  • TILA: salamatoiminto
  • Langaton / yhteiskuvausasetus: langaton / yhteiskuvausasetus
  • Salaman valotuskorjaus / salaman välähdystehoasetus: salaman valotuskorjaus / salaman välähdystehoasetus
  • ZOOMAUS: salamazoomaus
  • TÄSMÄYS: suljintäsmäys
  • Muotoiluvalon voimakkuus: muotoiluvalon voimakkuus

Huomautus

 • Voit palauttaa kaikkien mukautettujen asetusten oletusasetukset painamalla ohjainta vaakasuunnassa, valitsemalla [RESET] ja työntämällä sitten ohjainta suoraan.