Langattomat yhteyden asetukset

Aseta lähetin ja vastaanotin langattomaan salamakuvaukseen radioyhteydellä E-TTL II/E-TTL-automaattisalamalla seuraavasti.

Asettaminen lähettimeksi

 1. Valitse ohjaimella Langaton / yhteiskuvausasetus.

 2. Määritä asetukseksi Langaton radioyhteysLÄHETIN.

  • Valitse Langaton radioyhteysLÄHETIN painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 3. Valitse toimintatapa.

  • Paina ohjainta suoraan.
  • Valitse vaihtoehto (1) painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Valitse KAIKKI, A:B tai A:B C painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.

Vastaanottimeksi määrittäminen

 1. Määritä asetukseksi Langaton radioyhteysVASTAANOTIN.

  • Määritä tämä asetus niissä Speedlite-laitteissa, joita käytetään vastaanottimina.
  • Valitse Langaton radioyhteysVASTAANOTIN samalla tavalla kuin lähetintä määrittäessäsi.

Muistutus

 • Jos haluat käyttää tavallista salamakuvausta, nollaa langattomat (lähetin/vastaanotin) asetukset valitsemalla LANGATON POIS.

Tiedonsiirtokanavan ja radiotunnuksen määrittäminen

Määritä lähettimen tiedonsiirtokanava ja radiotunnus seuraavasti. Määritä lähettimelle ja vastaanottimelle sama kanava ja tunnus. Katso vastaanottimen ohjeet sellaisen Speedliten käyttöoppaasta, joka tukee langattoman radioyhteyden toimintoja.

Muistutus

 • Määritä kullekin kanavalle eri radiotunnus, koska kun järjestelmissä on useita radioyhteydellä ohjattuja Speedlitejä, häiriöitä voi tapahtua silloinkin, kun yksiköt on määritetty eri tiedonsiirtokanaville.
 1. Paina ohjainta suoraan.

 2. Valitse vaihtoehto (1).

  • Valitse kohta painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 3. Määritä tiedonsiirtokanava.

  • Valitse AUTO tai kanavia 1–15 painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 4. Valitse vaihtoehto (2).

  • Valitse tunnusvaihtoehto samalla tavalla kuin tiedonsiirtokanava. Paina sitten ohjainta suoraan.
 5. Määritä radiotunnus.

  • Valitse paikka (numero) painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Valitse numero 0–9 painamalla ohjainta ylös tai alas kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Määritä kaikki 4 numeroa samalla, valitse sitten OK.
  • LINKKI palaa vihreänä, kun lähetin ja vastaanotin ovat muodostaneet yhteyden.

Tiedonsiirtokanavien hakeminen ja määrittäminen

Voit hakea radiosignaalin ja määrittää lähetinyksikön tiedonsiirtokanavan automaattisesti tai manuaalisesti. Kun määrität kanavaksi [AUTO], Speedlite palaa automaattisesti kanavalle, jonka signaali on voimakkain. Kun määrität kanavan manuaalisesti, voit tarkastella hakutuloksia, kun nollaat sen.

 • Hakeminen [AUTO]-asetuksella

  1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

  2. Suorita haku.

   • Valitse HAE painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
   • Valitse OK.
   • Haku tehdään. Tämän jälkeen laite palaa automaattisesti kanavalle, jonka signaali on voimakkain.
 • Hakeminen, kun määritettynä on kanava (1–15)

  1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

  2. Suorita haku.

   • Valitse HAE painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
   • Valitse OK.
   • Haku tehdään. Näet kaavion signaalitilanteesta.
   • Kaavion korkeimmat kohdat ilmaisevat vahvimpia signaaleja.

  3. Määritä kanava.

   • Valitse kanava (1–15) painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa.
   • Määritä kanava painamalla ohjainta suoraan.

LINKKI-merkkivalo ja yhteyden osoitin

Voit tarkistaa yhteyden tilan LINKKI-merkkivalon tai LCD-paneelin kuvakkeiden avulla.

Tila Kuvaus Toiminto
Palaa Yhdistetty
Pois Ei yhteyttä Tarkista kanava ja tunnus
Pois Liikaa yksiköitä Lähettimiä ja vastaanottimia saa olla enintään yhteensä 16.
Pois Virhe Käynnistä lähettimet ja vastaanottimet uudelleen.
Palaa Yhdistetty*1
Palaa Yhdistetty*2

1: Kun lähettimen puoli on yhdistetty alilähettimeen

2: Kun lähettimen puoli on yhdistetty yhteiskuvausta varten

Näyttö Kuvaus Toiminto
Lähettimen langaton yhteys / Vastaanottimen langaton yhteys Yhdistetty
Lähetinyksikön langatonta yhteyttä ei ole muodostettu / Vastaanottimen langatonta yhteyttä ei ole muodostettu Ei yhteyttä Tarkista kanava ja tunnus
Lähetinyksikön langattoman yhteyden virhe / Vastaanotinyksikön langattoman yhteyden virhe Liikaa yksiköitä Lähettimiä ja vastaanottimia saa olla enintään yhteensä 16.
Virhe Käynnistä lähettimet ja vastaanottimet uudelleen.
ALILÄHETIN Yhdistetty*1

1: Kun lähettimen puoli on yhdistetty alilähettimeen

Muistutus

 • Vastaanottimet välähtävät vain, kun lähettimen ja vastaanottimen kanava on sama. Määritä kummallekin sama numero tai määritä kummankin asetukseksi [AUTO].
 • Vastaanottimet välähtävät vain, kun lähettimen ja vastaanottimen radiotunnus on sama. Määritä molemmille sama numero.

Lähetinsalaman toiminta päällä/pois

Voit määrittää, välähtääkö lähetin samalla kuin sen hallinnoimat vastaanottimet. Kun lähetinsalama on käytössä, lähetintä käytetään välähdysryhmänä A.

 1. Paina ohjainta suoraan.

 2. Valitse kohta, joka näkyy kohdassa (1).

  • Valitse kohta painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 3. Määritä lähetinsalaman toiminta.

  • Ota lähettimen salamatoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
   • Lähetinsalaman toiminta Päällä: lähetinsalaman toiminta päällä
   • Lähetinsalaman toiminta Pois: lähetinsalaman toiminta pois

Huomautus

 • Lähetinsalaman käytöstä poistaminen suurentaa salaman välähdystehoasteikon arvosta 1/1024 aina arvoon 1/8192.

Langaton muotoiluvalo päällä/pois

Yhdistettyjen lähetin-/vastaanotinyksiköiden muotoiluvalo syttyy ja samuu, kun painat lähettimen VALO-painiketta ja EL-5 on lähetin tai vastaanotin. Näin voit tarkistaa useiden Speedlitejen luomat varjot kuvassa pelkän lähettimen avulla. Lähetinkameran laukaisimen painaminen kokonaan sammuttaa myös vastaanottimien muotoiluvalon.

Muistutus

 • Kun lähettimen salama ei ole käytössä, VALO-painike ei sytytä lähettimen muotoiluvaloa.
 • Sellaisten välähdysryhmien muotoiluvaloja, jotka on määritetty salamatoimintoon Pois, ja muiden ei-välähdysryhmien muotoiluvaloja ei sytytetä.
 • Muutokset salamatoimintoihin tai välähdysryhmiin, kun muotoiluvalo on päällä, eivät vaikuta valon nykyiseen valaisutilaan. Ennen kuin muutat näitä asetuksia, sammuta lähettimen muotoiluvalo tarpeen mukaan.

Huomautus

 • Vastaanottimen muotoiluvalot voi sytyttää tai sammuttaa myös alilähetin.
 • Muotoiluvalon valaistuksen kirkkaus ja kesto riippuvat kunkin vastaanottimen asetuksista.
 • Välähdysryhmän ohjauksen Muotoiluvalon ilmaisin (1) ei välttämättä vastaa vastaanottavien muotoiluvalojen valaistuskomentojen tilaa.