Stroboskooppisalama

Kun käytät stroboskooppisalamaa ja pitkää valotusaikaa, voit kuvata jatkuvan liikkeen yhteen kuvaan (kuin peräkkäisinä kuvina).

Määritä stroboskooppisalamaa varten välähdysteho, välähdysten määrä ja välähdystaajuus (välähdyksiä sekunnissa eli Hz). Lisätietoja jatkuvien välähdysten enimmäismäärästä on kohdassa Jatkuvien välähdysten enimmäismäärä.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Määritä salamatoiminnoksi MONI.

  • Valitse MONI painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 3. Valitse kohde painamalla ohjainta suoraan sisäänpäin.

  • Valitse välähdystaajuus (1), välähdysten määrä (2) tai välähdysteho (3) painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 4. Määritä arvo.

  • Aseta arvo painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Toista vaiheita 3–4, kunnes välähdystaajuus, välähdysten määrä ja teho on kaikki määritetty.

Valotusajan laskeminen

Voit varmistaa, että suljin pysyy auki, kunnes stroboskooppivälähdykset ovat valmistuneet, laskemalla kameralle valotusajan seuraavasti.

Välähdysten määrä ÷ välähdystaajuus = valotusaika

Jos esimerkiksi välähdysten määrä on 10 (kertaa) ja välähdystaajuus 5 (Hz), määritä valotusajaksi vähintään 2 sekuntia.

Muistutus

 • Jotta välähdyspää ei kulu tai vahingoitu ylikuumenemisen vuoksi, älä käytä stroboskooppisalamaa toistuvasti yli 30 kertaa. Lopeta Speedliten käyttö 30 kerran jälkeen vähintään 10 minuutiksi.
 • Kuvaaminen yli 30 kertaa saattaa aktivoida varmuustoiminnon ja rajoittaa salamatoimintoa. Lopeta tällöin Speedliten käyttö vähintään 40 minuutiksi.

Huomautus

 • Stroboskooppisalama on tehokkain erittäin heijastaville kohteille tummaa taustaa vasten.
 • Jalustan ja kaukolaukaisimen käyttäminen on suositeltavaa.
 • Välähdystehoksi ei voi asettaa 1/1 tai 1/2.
 • Stroboskooppisalamaa voi käyttää myös, kun kameran kuvaustila on Bulb (Aikavalotus).
 • Jos välähdysmääränä näkyy ”----” Speedlite välähtää jatkuvasti, kunnes suljin sulkeutuu tai salaman varaus loppuu. Välähdysten enimmäismäärä on kohdan Jatkuvien välähdysten enimmäismäärä mukainen.
 • Nopea täsmäys ei ole käytettävissä stroboskooppisalamaa käytettäessä ().

Jatkuvien välähdysten enimmäismäärä

Välähdysten enimmäismäärä on seuraava, kun välähdysten määränä näkyy “----” (palkkinäyttö).

Välähdys-
teho / Hz
1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
Välähdys-
teho / Hz
10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100