Automaattisalamakuvaus kahdella vastaanotinryhmällä

Vastaanottimet voi jakaa välähdysryhmiin A ja B, jotta voit säätää niiden välistä valaistustasapainoa (salamasuhteita).

Valotusta säädetään automaattisesti, niin, että ryhmien yhdistetty teho tuottaa normaalin valotuksen.

 1. Paina ohjainta suoraan.

  • Määritä nämä asetukset kuhunkin vastaanottimeen.
 2. Määritä vastaanottimen välähdysryhmäksi (1).

  • Valitse välähdysryhmäksi joko A tai B.
  • Määritä yksi vastaanotin ryhmään A ja toinen ryhmään B.
 3. Määritä lähettimen välähdysryhmäksi (2).

  • Suorita vaiheet 3–5 lähettimelle.
  • Valitse kohta painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 4. Määritä asetukseksi A:B.

  • Valitse A:B painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 5. Määritä A:B-salamasuhde.

  • Valitse kuvassa näkyvä kohde työntämällä ohjainta suoraan.
  • Aseta A:B-salamasuhde painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä sitten ohjainta suoraan.
 6. Tarkista yhteys ja varmista, että salamayksiköt ovat latautuneet.

  • Vahvista, että LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä.
  • Vahvista, että lähettimen ja vastaanottimien salaman valmiusvalo palaa.
  • Lähetin antaa äänimerkin, kun kaikki Speedlitet on ladattu ja P.Fn-05-asetuksena on [0] ().
  • Varmista, että lähettimen LCD-paneelissa ei näy Lähetinyksikön langatonta yhteyttä ei ole muodostettu.
  • Vahvista, että lähetinyksikön LCD-paneelissa näkyy Vastaanotin ladattu täyteen-kuvake, joka ilmaisee, että lähettimen/vastaanottimen lataus on valmistunut (VARAUS ei ole näkyvissä).
  • Lisätietoja lähetinyksikön LCD-paneelin valaisusta on kohdassa LCD-paneelin valaisu.
 7. Ota valokuva.

  • Vastaanottimet välähtävät määrittämälläsi salamasuhteella.