Vianmääritysopas

Tässä osassa kuvataan Speedlite-ongelmien vianmääritys. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Canon-huoltoon.

Virtaongelmat

Akkuja ei voi ladata laturilla.

 • Akkuja ei ladata, ellei jäljellä oleva kapasiteetti ole alle noin 90 %.
 • Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon LP-EL -akkua.

Latauksen merkkivalo vilkkuu hyvin nopeasti.

 • Jatkuva oranssi valon vilkkuminen osoittaa, että suojapiiri on estänyt latauksen, koska (1) akkulaturissa tai akussa on vikaa tai (2) yhteys muuhun kuin Canonin valmistamaan akkuun on katkennut. Jos kyseessä on syy (1), irrota laturi, aseta akku takaisin ja odota 2–3 minuuttia, ennen kuin kytket laturin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Canon-huoltoon.

Latauksen merkkivalo ei vilku.

 • Turvallisuuden vuoksi laturiin asetetut kuumat akut eivät lataudu ja lamppu pysyy sammuneena. Lataus lakkaa automaattisesti myös, jos akku jostain syystä kuumenee, jolloin valo vilkkuu jatkuvasti. Lataus jatkuu automaattisesti, kun akku on jäähtynyt.

[Cannot communicate with battery Use this battery?] tulee näkyviin.

 • Akku saattaa olla viallinen. Jos näin on, osta uusi akku.
 • Turvallisuussyistä kannattaa harkita aitoa Canon LP-EL -akkua.
 • Turvamekanismina salaman lataaminen kestää kauemmin, jos jatkat reagoimattoman akun käyttöä.
 • Aseta akku uudelleen paikalleen ().
 • Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.

Akku tyhjenee nopeasti.

 • Käytä täyteen ladattua akkua ().
 • Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Saat lisätietoja akun suorituskykyongelmista kohdasta akun tietojen tarkistaminen. Jos akun suorituskyky on heikko, hanki uusi akku.
 • Seuraavat toimet voivat kuluttaa akkua nopeammin.
  • Muotoiluvalon pitäminen päällä pitkään kuluttaa akkua nopeasti.
  • Langattomien toimintojen käyttäminen kuluttaa akkua nopeasti.
  • Muotoilusalaman jatkuvat välähdykset kuluttavat akkua nopeasti.

Virta katkeaa automaattisesti.

 • Automaattinen virrankatkaisu on otettu käyttöön. Voit estää virran katkeamisen automaattisesti määrittämällä C.Fn-01-asetukseksi [1] valinnaisten toimintojen näytössä ().

Kuvaus tavallisella salamalla

Virran kytkeminen päälle ei onnistu.

 • Varmista, että akkutilan kansi on kiinni ().
 • Vaihda akku uuteen.

Speedlite-salamalaite ei laukaise salamaa.

 • Aseta kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään ja kiinnitä Speedlite kameraan liu'uttamalla lukitsinta oikealle ().
 • Jos VARAUS pysyy näkyvissä vielä noin 15 sekunnin kuluttua, vaihda akku uuteen ().
 • Puhalla kaikki lika ja roskat pois Speedliten ja kameran välisiltä liittimiltä erikseen ostettavalla puhaltimella tai vastaavalla työkalulla.
 • Jos Speedliten ja kameran () väliset liittimet kastuvat, sammuta Speedlite ja anna sen kuivua.
 • Välähdysten väli pitenee () käytettyäsi salamaa jatkuvasti lyhyen ajan sisällä, jolloin välähdyspään lämpötila on noussut ja salamatoimintoa on rajoitettu.
 • Turvallisuuden vuoksi kuumat akut eivät lataudu. Lataus lakkaa automaattisesti myös, jos akku jostain syystä kuumenee. Lataus jatkuu automaattisesti, kun akku on jäähtynyt ().

Virta katkeaa automaattisesti.

 • Speedlite-salamalaitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä (). Paina laukaisin puoliväliin tai paina testisalamapainiketta ().

Kuvat ovat ali- tai ylivalottuneita.

 • Jos pääkohde näyttää hyvin tummalta tai kirkkaalta, määritä salaman valotuskorjaus ().
 • Jos kuvassa on voimakkaasti heijastavia kohteita, käytä salamavalotuksen lukitusta ().
 • Nopeaa täsmäystä käytettäessä ohjeluku on sitä pienempi mitä lyhyempi valotusaika on. Siirry lähemmäs kohdetta ().

Kuvan alaosa on tumma.

 • Kuvaa vähintään 0,5 metrin päässä kohteesta.
 • Kun kuvaat alle metrin päässä kohteesta, määritä epäsuoran salaman kulmaa alaspäin 7° ().
 • Irrota kiinnitetyt vastavalosuojat.

Kuvan reunat näyttävät tummilta.

 • Määritä salaman peittoalueen asetukseksi A (automaattinen) ().
 • Kun asetat salaman peittoalueen manuaalisesti, määritä salaman peittoalue, joka on leveämpi kuin kuvauksen kuvakulma ().
 • Varmista, että C.Fn-21-asetuksena ei ole [1] ().

Kuvat ovat hyvin epäselviä tai sumeita.

 • Kun kuvaat Aukon esivalinta (aukon esivalinta) -tilassa heikossa valossa, hidas täsmäys otetaan automaattisesti käyttöön. Tämä pidentää valotusaikaa. Käytä jalustaa tai määritä kuvaustilaksi Ohjelmoitu AE (ohjelmoitu AE) tai täysin automaattinen tila (). Ota huomioon, että voit määrittää salamatäsmäysajan myös kamera-asetuksella [Salamatäsmäys Av-ohjelmalla] ().

Salaman peittoaluetta ei määritetä automaattisesti.

 • Määritä salaman peittoalueen asetukseksi A (automaattinen) ().
 • Aseta kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään ja kiinnitä Speedlite kameraan liu'uttamalla lukitsinta oikealle ().

Salaman peittoaluetta ei voi määrittää manuaalisesti.

 • Työnnä laajakulmapaneeli sisään ().

Toimintoja ei voi määrittää.

 • Aseta kameran kuvaustilaksi Joustava AE-esivalinta, Ohjelmoitu AE, Valotusajan esivalinta, Aukon esivalinta, Käsisäätöinen valotus tai Bulb (Aikavalotus) (Luova kuvaus).
 • Aseta Speedlite-salaman virtakytkin asentoon Virta kytketty asennon LUKKO sijaan ().

Muotoiluvalo ei syty.

 • Jos muotoiluvalo sammuu, lopeta Speedliten käyttö 40 minuutiksi. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Canon-huoltoon.

Tarkennuksen apuvalon välähdystehoa ei voi säätää.

 • Välähdysteho on kiinteä malleissa EOS R3, EOS R7, EOS R10. Muissa kameroissa, joissa on monitoiminen lisävarusteluisti, välähdystehoa säädetään automaattisesti kirkkauden mukaan.

Langaton salamakuvaus radioyhteydellä

Vastaanottimet eivät välähdä tai välähtävät virheellisesti täydellä teholla.

 • Määritä lähettimen asetukseksi Langaton radioyhteysLÄHETIN ja vastaanottimien asetukseksi Langaton radioyhteysVASTAANOTIN ().
 • Käytä samoja tiedonsiirtokanavia ja samaa radiotunnusta lähettimessä ja vastaanottimissa ().
 • Tarkista, että vastaanottimet ovat lähettimen lähetysalueella ().
 • Suorita tiedonsiirtokanavahaku ja valitse kanava, jossa on voimakkain signaali ().
 • Sijoita vastaanottimet mahdollisuuksien mukaan siten, että niistä on suora näköyhteys lähettimeen.
 • Varmista, että vastaanottimet on suunnattu kohti lähetintä.
 • Kameran sisäistä salamaa ei voi käyttää lähettimenä langattomassa salamakuvauksessa radioyhteydellä.

Kuvat ovat ylivalottuneita.

 • Kun käytät automaattisalamaa kolmella välähdysryhmällä (A C ja C), älä laukaise välähdysryhmää C, mikäli se on suunnattu pääkohdetta kohti ().
 • Kuvattaessa siten, että kullekin välähdysryhmälle on määritetty oma salamatoiminto, älä laukaise useita välähdysryhmiä, joiden salamatoiminto on ETTL ja jotka osoittavat kohti pääkohdetta ().

Täsmäysnopeuden varoitus näkyy näytössä.

 • Määritä valotusajaksi yhtä askelta salaman nopeinta täsmäysnopeutta hitaampi valotusaika ().

LCD-paneelin valaistus syttyy ja sammuu.

 • Lähettimen LCD-paneeli syttyy tai sammuu vastaanottimen (välähdysryhmän) lataustilan mukaan. Katso kohta LCD-paneelin valaisu.

Yhteiskuvaus

Normaalia valotusta ei saada tai valotus on epätasainen.

 • Useiden Speedlitejen välähtäminen samanaikaisesti yhteiskuvauksessa voi estää sopivan valotuksen tai aiheuttaa epätasaisen valotuksen. Harkitse vain yhden Speedliten välähdystä tai useiden Speedlitejen välähdystä eri aikoihin itselaukaisun avulla.