Speedlite-salaman kiinnittäminen ja irrottaminen

 1. Kiinnitä Speedlite-salamalaite.

  • Irrota lisävarusteluistin suojus ja Speedlite-kiinnitysjalan suojus.
  • Aseta Speedlite hitaasti paikalleen ja varmista, että Speedlite-kiinnitysalusta on kohdakkain kameran monitoimisen lisävarusteluistin kanssa.
  • Työnnä Speedlite-salaman kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään.
 2. Varmista, että Speedlite-salamalaite on paikallaan.

  • Liu'uta kiinnitysalustan lukitsinta oikealle.
  • Lukitsin lukittuu, kun se napsahtaa paikalleen.
 3. Irrota Speedlite-salamalaite.

  • Kun painat lukituksen vapautuspainiketta, työnnä lukitsinta vasemmalle ja irrota Speedlite-salamalaite.

Muistutus

 • Muista katkaista Speedlite-salamasta virta ennen sen kiinnittämistä tai irrottamista.
 • Speedliten pakottaminen kameraan ilman monitoimista lisävarusteluistia voi vahingoittaa sitä tai kameraa.
 • Älä anna kovien esineiden koskettaa liittimiä. Tämä voi vahingoittaa kameraa.
 • Älä kosketa liittimiä sormin. Tämä voi saada ne syöpymään. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa toimintahäiriöitä.
 • Puhalla kaikki vieraat aineet pois monitoimisesta lisävarusteluistista erikseen ostettavalla puhaltimella tai vastaavalla työkalulla.
 • Anna monitoimisen lisävarusteluistin kuivua ennen käyttöä, jos se kastuu.