Muotoiluvalo

Muotoiluvalo syttyy viideksi minuutiksi painikkeella VALO. Voit sammuttaa valon painamalla painiketta uudelleen.

Tästä on hyötyä Speedliten luomien kohteen varjojen tarkistamisessa.

Kameran laukaisimen painaminen kokonaan sammuttaa muotoiluvalon.

Muistutus

  • Vältä katsomasta muotoiluvaloon suoraan lähietäisyydeltä, sillä tämä voi aiheuttaa näkövamman.
  • Kuvaaminen muotoiluvalon ollessa päällä kamerasta kuvaustilassa Käsisäätöinen valotus voi aiheuttaa alivalotusta.
  • Kun salama ei välähdä, kuten kun salama on poissa käytöstä tai videota kuvattaessa, muotoiluvalo ei sammu automaattisesti, vaikka painaisit laukaisimen pohjaan.
  • Varoitus tulee näyttöön, kun muotoiluvalo kuumenee ().
  • Muotoiluvalo voi himmetä tai sammua, jos sen ympäristön lämpötila nousee liian korkeaksi.

Huomautus

  • Muotoiluvalon toimintatapaa voi muuttaa asetuksella C.Fn-18.
  • Muotoiluvalon kirkkautta voi säätää asetuksella P.Fn-06.
  • Asetuksella P.Fn-07.
  • Valo on himmeämpi, kun käytetään laajakulmapaneelia.
  • Yhdistettyjen lähetin-/vastaanotinyksiköiden () muotoiluvalo syttyy ja sammuu, kun painiketta VALO painetaan ja Speedlite on lähetin langattomassa salamakuvauksessa radioyhteydellä.