Avanceret flashoptagelse

I dette kapitel beskrives avancerede optagelsesbetjeninger med flashfunktionerne.

Forsigtig

  • Når kameraets optagelsesmetode er indstillet til en fuldautomatisk metode eller et grundlæggende Program i basiszone, er det ikke muligt at indstille funktioner med , der er føjet til den højre side af sidetitlen. Hvis du indstiller kameraets optagelsesmetode til Fleksibel AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioriteret AE, Manuel eksponering eller bulb (Bulb) (Program i Kreativ zone), kan du udføre alle handlingerne i dette kapitel.