FE-lås

FE-lås (flasheksponeringslås) fastlåser den korrekte flasheksponeringsindstilling for alle dele af motivet.

Når ETTL eller CSP vises i panelet, skal du skubbe knapperne Multifunktion eller AE-lås (AE-lås) og FE-lås på kameraet.

 1. Fokuser på motivet.

 2. Tryk på Multifunktion knappen (Tidsindstilling på 16 sekunder).

  • Placer motiver midt i søgeren, og tryk på kameraets Multifunktion-knap.
  • Speedlite aktiverer en præflash, og den nødvendige flashudladning for motivet gemmes i hukommelsen.
  • FEL” vises i søgeren i ca. 0,5 sek.
  • Hver gang du trykker på knappen Multifunktion, aktiveres der en præflash, og det nye flashoutput, der er påkrævet på dette tidspunkt, gemmes i hukommelsen.

Bemærk

 • Hvis der ikke kan opnås korrekt eksponering ved udførelse af FE-låsning, blinker Advarsel om FE-lås uden for rækkevidde i søgeren. Gå tættere på motivet, eller åbn blænden, og udfør FE-låsning igen. Når du bruger et digitalkamera, kan du også øge ISO-hastighed og igen udføre FE-lås.
 • Hvis målmotivet er for småt i søgeren, er FE-låsen muligvis ikke særlig effektiv.