Farvefilter

Under optagelse med flash under oplysning med glødepærer (en lyskilde baseret på tungsted) kan der opstå rødlige unaturlige farver i motivets baggrund, når flashlyset ikke når derhen. Ved at sætte det medfølgende farvefilter på flashen foretages der automatiske korrektion af kameraets hvidbalance, så både motivet og baggrunden kan optages med en passende hvidbalance.

Filter Kontrast Korrektionseffekt Anvendelse
Farvefilter
(orange)
Lille Svag Kompenserer for effekten af en glødepære
Tæt Kraftig
 1. Påmonter farvefiltret.

  (1) “Canon”-logo

  • Sæt filtret ordentlig fast på flashhovedet, indtil det klikker på plads, sådan som det er vist i figuren.
  • Kontrollér, at displayet skifter til Farvefilter monteret.
  • Følg fremgangsmåden i omvendt rækkefølge for at fjerne filtret. Hæv fastgørelsestappen nederst på filtret, og fjern filtret fra flashhovedet.
 2. Tag billedet.

  • Indstil kameraets hvidbalance til Flash, og tag derefter billedet.
  • Med EOS DIGITAL-kameraer, der er lanceret i og efter 2012, kan du også indstille hvidbalancen til Automatisk hvidbalance til optagelsen (gælder dog ikke EOS 1200D).
  • Kontrollér det resulterende billede, og udfør hvidbalancekorrektion efter behov.

Forsigtig

 • Flashledetallet bliver mindre, når du bruger farvefiltret. Når der bruges manuel flash eller stroboskopisk flash, skal du kompensere flashoutputtet med ca. +1/3 stop med filtret “lav tæthed” og ca. +1 med filtret “høj tæthed”.
 • Brug ikke et kommercielt tilgængeligt farvefilter sammen med det medfølgende farvefilter.

Bemærk

 • Hvis du har et kamera, der ikke er kompatibelt med transmission af farvetemperaturoplysninger (), skal du tage en optagelse og indstille den til manuel hvidbalance ved hjælp af farvefiltret i optagelsesmiljøet og indstille hvidbalancen til Manuel og optage.
 • Når du optager med en flash med et farvefilter og vidvinkelobjektiv påmonteret, kan intensiteten af periferilyset falde.
 • Hvis der sidder snavs eller støv på farvefiltret, skal det tørres bort med en blød, tør klud.
 • Du kan også påmontere bounce adapter (), når du bruger farvefiltret.
 • Hvis du vil optage i en atmosfære med glødepærer (varmt farvestik), kan du indstille hvidbalancekompensationen mod den ravgule side.