Højhastighedssynkronisering

Med højhastighedssynkronisering kan du optage med en flash selv ved lukkerhastigheder, der overstiger den maksimale lukkertid ved flashsynkronisering. Dette er effektivt, når du optager med blændeprioriteret AE Blændeprioriteret AE-tilstanden (åben blænde) med baggrundssløring på steder som f.eks. udendørs i dagslys.

 1. Skub joysticket lodret.

 2. Vælg et element i (1).

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et element, og skub joysticket lodret.
 3. Vælg Højhastighedssynkronisering.

  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge Højhastighedssynkronisering, og skub derefter joysticket lodret.
  • Kontrollér, at Højhastighedssynkronisering er tændt i søgeren, og optag så.

Forsigtig

 • Når du bruger højhastighedssynkronisering gælder det, at jo hurtigere lukkertid, jo lavere bliver ledetallet. Du kan kontrollere den effektive flashrækkevidde på LCD-panelet.
 • Hvis du vil undgå at forringe og beskadige flashen på grund af overophedning, kan antallet af sekventielle affyringer under kontinuerlig optagelse reduceres ved brug af flashudladninger med højhastighedssynkronisering.

Bemærk

 • Hvis lukkertiden er mindre end den maksimale flashsynkroniseringslukkertid, vises Højhastighedssynkronisering ikke i søgeren.
 • Hvis du vil gå tilbage til normal flash, skal du vælge Synkronisering første lamel (synkronisering første lamel) i trin 3 (Synkronisering første lamel vises ikke på skærmen efter indstillingen).