Reflekteret flash

Ved at pege flashhovedet mod et loft eller en væg reflekteres flashlyset fra overfladen, før motivet oplyses, hvilket gør det muligt at gøre motivets skygger blødere, så optagelsen får et mere naturligt udseende. Denne optagelsesmetode kaldes “fotografering med reflekteret flash”.

Indstilling af flashhovedets retning.

 • Du kan dreje flashhovedet, mens der trykkes på knappen udløserknap til reflekslås, sådan som det er vist. Når du drejer flashhovedet, ændres visningen til Reflekteret flash.
 • Når flashhovedet drejes med flashdækningen indstillet til A (automatisk indstilling), er flashdækningen indstillet til 50 mm, og --- vises.
 • Du kan også indstille flashdækningen manuelt ().

Bemærk

 • Hvis loftet eller væggen til at reflektere flashlyset på er for langt væk, kan du muligvis ikke optage med en passende eksponering, fordi den reflekterede flash muligvis for svag.
 • Hvis billedet ser mørkt ud, skal du benytte en større blændeåbning (mindre f-værdi) og prøve igen. På et digitalkamera kan du også øge ISO-hastigheden.
 • Loftet eller væggen, der skal bruges til at reflektere lyset på, skal være almindelig hvid for høj refleksion. Hvis den reflekterende overflade ikke er hvid, kan du muligvis ikke optage med den rigtige eksponering, da der kan komme et farvestik i billedet, eller også er den reflekterede flash muligvis for svag.
 • Hvis Kvikflash affyres under med reflekteret flash, kan det medføre undereksponering, fordi flashoutputtet bliver mindre.

Flashoptagelse på kort afstand Flashoptagelse på kort afstand

Når du placerer flashhovedet nede med , mens du trykker på udløserknap til reflekslås, kan du optage motiver ved en kort afstand i et interval på ca. 0,5 til 2 m.

Når flashhovedet er placeret nede med , skifter displayet til Flashoptagelse på kort afstand.

Catchlight-optagelse

Når du bruger et catchlight-panel under optagelse af et portræt, kan du indfange lyset i en persons øjne og skabe et mere livagtigt udtryk.

 1. Drej flashhovedet 90° opad.

 2. Træk vidvinkelpanelet opad.

  • Tryk det fremspringende område op, der findes midt på vidvinkelpanelet.
  • Det hvide Catchlight-panel trækkes op på samme tid.
 3. Skub vidvinkelpanelet tilbage.

  • Skub kun vidvinkelpanelet tilbage, så det kun er catchlight-panelet, der er opad.
  • Optag ved at benytte den samme metode som reflekteret flash.

Forsigtig

 • Placer flashhovedet mod forsiden og 90° opad. Hvis flashhovedet er drejet mod venstre eller højre, er catchlight ikke særligt effektiv.
 • Hvis du vil fange lyset i en persons øjne effektivt, skal du optage inden for ca. 1,5 m fra motivet (ved ISO 100 med f/2.8).
 • Brug ikke overdreven kraft til at trække vidvinkelpanelet op. Hvis du gør det, kan det løsne vidvinkelpanelet fra Speedlite.

Bounce adapter monteret Reflekteret fotografering med refleksionsadapter

Hvis du påmonterer den medfølgende bounce adapter på Speedlite og reflekterer flashlyset på loftet, væggen osv., kan du sprede flashlyset på tværs af et stort område og undertrykke motivets skygger.

Hvis flashhovedet drejes 90° for at reflektere flashlyset mod loftet osv., bliver det diffuserede flashlys, der udsendes fra siden på bounce adapteren, kastet på motivets forside (vejledning i optagelsesafstand: inden for ca. 1,5 m, ved ISO 100 med f/2.8), hvilket yderligere vil undertrykke motivets skygge. Når der optages portrætter, kan der også opnås en catchlight-effekt.

 1. Påmonter bounce adapteren.

  (1) “Canon”-logo

  • Sæt adapteren ordentlig fast på flashhovedet, indtil det klikker på plads, sådan som det er vist.
  • Kontrollér, at displayet skifter til Bounce adapter monteret.
  • Når du fjerner adapteren, skal du følge proceduren i omvendt rækkefølge. Hæv fjernelsestappen på adapterens lave side, og fjern derefter adapteren fra flashhovedet.
 2. Tag billedet.

  • Tag billedet sådan, at flashlyset reflekteres på loftet, væggene eller lignende.

Forsigtig

 • Når bounce adapteren er sat på, eller når bounce adapteren og vidvinkelpanelet bruges sammen, kan det medføre undereksponering, fordi ledetallet bliver mindre. Tag de nødvendige modforholdsregler som f.eks. at øge ISO-hastigheden på kameraet eller anvende flasheksponeringskompensation ().
 • Når Kvikflash () udløses, hvor der er påmonteret en bounce adapter, anbefales det at tage billedet, efter at lampen for flash klar lyser rødt, da flashoutputtet muligvis ikke er tilstrækkeligt.
 • Flashdækningen indstilles automatisk, når bounce adapteren er påmonteret. Det kan ikke ændres vilkårligt.
 • Hvis du påmonterer adapteren til bounce adapter ved brug af et EOS DIGITAL-kamera, der er lanceret frem til 2004, skal du indstille hvidbalancen til Automatisk hvidbalance. Hvis du optager med indstillingen Flash, kan du muligvis ikke opnå en passende hvidbalance.

Bemærk

 • Flashlyset bliver endnu blødere, når vidvinkelpanelet () bruges sammen med bounce adapteren.
 • Hvis motivet er mørkt (undereksponeret), når du kontrollerer optagelsesbilledet, skal du udføre flasheksponeringskompensation igen (). På et digitalkamera kan du også øge ISO-hastigheden.