Om ledelyset

Tryk på knappen LAMPE, og så vil ledelyset være tændt i 5 minutter. Tryk på den igen for at slukke lyset.

Dette er nyttigt, når du vil tjekke, om motivet kaster skygger på grund af flash-lyset.

Ledelyset slukkes automatisk, når du trykker kameraets udløserknap helt ned.

Forsigtig

  • Hvis du ser direkte på ledelyset fra en kort afstand, kan det skade synet.
  • Der kan forekomme undereksponering, hvis du optager med ledelyset tændt. Udfør eksponeringskompensationen og flasheksponeringskompensation, når det er nødvendigt.
  • Når flashen ikke affyres, f.eks. når flashen er deaktiveret eller under optagelse af en film, slukkes ledelyset ikke automatisk, også selvom du trykker udløserknappen helt ned.
  • Der vises en advarselsskærm, når temperaturen på ledelyset stiger ().
  • Hvis ledelysets omgivende temperatur bliver for høj, kan lyset blive dæmpet eller slukket.

Bemærk

  • Du kan ændre, hvordan ledelyset tændes (C.Fn-18).
  • Du kan indstille ledelysets lysstyrke og farvetemperatur (P.Fn-08).
  • Du kan vælge, hvor lang tid ledelyset skal lyse (P.Fn-09).
  • Lysstyrken falder, når du bruger et vidvinkelpanel, en bounce adapter eller farvefilter.