Indstil flashdækningen

Flashdækning (den rækkevidde, som flashlyset dækker) kan indstilles automatisk eller manuelt. Når flashdækningen er indstillet til A (automatisk indstilling), justeres den automatisk efter brændvidden (optagelsessynsvinkel) for det objektiv, der bruges, og størrelsen af billedsensoren (). Med M (manuel indstilling) kan du manuelt indstille flashdækningen til en rækkevidde på 24 til 200 mm.

 1. Vælg ZOOM med joysticket.

 2. Indstil flashdækningen.

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge flashdækningen, og skub derefter joysticket lodret.
  • Vælg AUTO for at få automatisk indstilling, eller vælg en værdi (der angiver brændvidden i mm) for at få manuel indstilling.

Bemærk

 • Når du indstiller flashdækningen manuelt, skal du indstille den samme eller en bredere dækning end optagelsessynsvinklen for at undgå, at billedets periferi bliver mørkt.
 • Når der er monteret et objektiv med en brændvidde på mindre end 24 mm er monteret, vises advarslen Advarsel om flashdækning uden for rækkevidde på LCD-panelet. Hvis der benyttes et kamera med en mindre billedsensorstørrelse end hele rammen, vises advarslen Advarsel om flashdækning uden for rækkevidde, når den faktiske optagelsessynsvinkel er større end synsvinklen for et 24 mm objektiv.
 • Når der optages med kameraets synkroniseringsterminaler og med Speedlite forbundet ved hjælp af en kommercielt tilgængelig synkroniseringsledning, kan du indstille flashdækningen manuelt.

Vidvinkelpanel

Når du anvender flashens indbyggede vidvinkelpanel, kan du foretage flashfotografering, der dækker synsvinklen for et ultravidvinkelobjektiv med en brændvidde på op til 14 mm.

 1. Træk vidvinkelpanelet ud.

  • Træk det fremspringende område ud, der findes midt på vidvinkelpanelet.
  • Det hvide Catchlight-panel trækkes op på samme tid.
 2. Skub catchlight-panelet tilbage.

  • Skub kun catchlight-panelet tilbage, så det kun er vidvinkelpanelet, der er nede.

Forsigtig

 • Da der kan forekomme undereksponering, vises advarslen Vidvinkelpanel- og refleksadvarsel på LCD-panelet, når vidvinkelpanelet benyttes i forbindelse med reflekteret flash.
 • Brug ikke overdreven kraft til at trække vidvinkelpanelet ud. Hvis du gør det, kan det løsne vidvinkelpanelet fra Speedlite.
 • Synsvinkel for EF15mm f/2.8 Fisheye eller EF8-15mm f/4L Fisheye USM understøttes ikke.

Bemærk

 • Flashdækningen indstilles automatisk ved brug af vidvinkelpanelet. Det kan ikke ændres vilkårligt.