Prioritetsmetode for kontinuerlig optagelse

Afhængigt af kameraet kan flashoptagelse udføres med [CSP] (prioritetsmetode for kontinuerlig optagelse). I prioritetsmetoden for kontinuerlig optagelse sænkes flashoutputtet automatisk med ét stop sammenlignet med normal flashudladning, og ISO-hastigheden hæves normalt med ét stop i stedet. Dette er effektivt, når der foretages serieoptagelser, eller når du vil spare på flashens batteristrøm. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se i instruktionsmanualen til det kamera, der understøtter automatisk måling af ekstern flash.

  1. Vælg METODE med joysticket.

  2. Angiv flashmetoden.

    • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg CSP, og tryk derefter joysticket lodret.

Bemærk

  • Hvis blændeværdien er stor, eller afstanden til motivet er for langt lang væk, er det svært at opnå kontinuerlige flashudladninger og reducere batteriforbruget osv.
  • Når det gælder kameraer, der ikke understøtter prioritetsmetoden for kontinuerlig optagelse, indstilles flashmetoden til ETTL under optagelse.