Stroboskopisk flash

Når du bruger stroboskopisk flash med langsom lukkertid, kan du optage flere bevægelser efter hinanden i et enkelt billede på samme måde som med stop-film.

Med stroboskopisk flash skal du angive flashoutput, antallet af udladninger og flashfrekvensen (antal flash pr. sekund = Hz). Se “Maksimalt antal kontinuerlige udladninger” vedrørende det maksimale antal kontinuerlige udladninger.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til MULTI.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg MULTI, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Tryk joystick lodret for at vælge et element.

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge flashhyppigheden (1), antal flashes (2) eller flashoutput (3), og skub joysticket lodret.
 4. Indstil værdien.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille værdien, og skub derefter joysticket lodret.
  • Gentag trin 3 og 4 for at indstille flashhyppigheden, antal udladninger og flashoutputtet.

Sådan bestemmes lukkertiden

For at sikre, at lukkeren forbliver åben, indtil de kontinuerlige flashudladninger til stroboskopisk flash er færdige, skal du indstille kameraet med en lukkertid, som er beregnet på følgende måde.

Antal udladninger ÷ flashfrekvens = lukkertid

Hvis antallet af udladninger f.eks. indstilles til 10 (gange), og flashfrekvensen indstilles til 5 (Hz), skal lukkertiden indstilles til 2 sekunder eller længere.

Forsigtig

 • For at undgå forringelse og beskadigelse af flashhovedet skal du indstille gentaget optagelse med stroboskopisk flash til 30 gange eller mindre. Når du har optaget 30 gange, skal du holde en pause på mindst 10 minutter.
 • Hvis du gentagne gange optager mere end 30 gange, bliver sikkerhedsfunktionen aktiveret, og der sker en begrænsning af flashudladningen. Hvis det sker, skal du lade flashen hvile i mindst 50 minutter.

Bemærk

 • Når du udfører stroboskopisk flash, skal du kombinere et motiv, der reflekterer meget, med et motiv, der har en mørk baggrund.
 • Vi anbefaler, at du bruger et stativ og en fjernudløser.
 • Det er hverken muligt at indstille flash med 1/1 effekt eller 1/2 effekt.
 • Du kan også udføre stroboskopisk flash, selvom kameraets optagelsesmetode er indstillet til bulb (Bulb) (bulb-optagelse).
 • Når antallet af udladninger vises som “----”, affyres flashen kontinuerligt, indtil lukkeren lukkes, eller opladningen løber ud. Maksimalt antal kontinuerlige udladninger vises i tabellen på næste side.
 • Højhastighedssynkronisering () kan ikke angives under stroboskopisk flash.

Maksimalt antal kontinuerlige udladninger

Når antallet af udladninger vises som “----” (en streg), er det maksimale antal udladninger det, der fremgår af tabellen herunder.

Flashoutput/Hz 1 2 3 4 5 6-7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Flashoutput/Hz 10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100