Flasheksponeringskompensation

Med en lignende procedure som eksponeringskompensation kan du justere flashoutputtet. Mængden af flasheksponeringskompensation kan indstilles til ±3 stop i trin på 1/3-stop.

 1. Vælg Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

 2. Indstil mængden af flasheksponeringskompensation.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille kompensationsmængden, og skub joysticket lodret.
  • “0,3” angiver trin på 1/3 stop, og “0,7” angiver trin på 2/3 stop.
  • Hvis du vil annullere flasheksponeringskompensation, skal du stille kompensationsgraden tilbage til “±0”.
  • Når værdien er ændret, bliver den ændrede værdi angivet, også selvom du skubber joysticket op og ned.
  • Når værdien er ændret, indstilles den ændrede værdi ikke, hvis der trykkes på knappen Fortryd.

Bemærk

 • Som hovedregel skal du angive en højere eksponeringskompensation for lyse motiver og en reduceret eksponeringskompensation for mørke motiver.
 • Hvis kameraets eksponeringskompensation er indstillet i trin på 1/2-stop, kan flasheksponeringskompensationen også indstilles til op til ±3-stop i trin på 1/2-stop.
 • Når der både er indstillet flasheksponeringskompensation på flashen og kameraet, gives der prioritet til flashindstillingen.
 • Du kan indstille mængden af flasheksponeringskompensationen ved at dreje Vælg drejeknap direkte uden at vælge Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket (C.Fn-13).