Ekstern flashmåling

Speedlites indbyggede eksterne målesensor måler den flash, der reflekteres fra motivet i realtid og stopper automatisk flashudladningen, når standardeksponeringen er nået.

“Automatisk ekstern flashmåling” kan benyttes med EOS DIGITAL kameraer, der er lanceret fra og med 2007. “Manuel ekstern flashmåling” kan benyttes med alle EOS-kameraer.

Ext.A: Automatisk ekstern flashmåling

Du kan optage i fuldautomatisk flashmetode. Flashoutput justeres automatisk i overensstemmelse med den ISO-følsomhed og blænde, der er indstillet på kameraet.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til Ext.A.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg Ext.A, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Når du trykker kameraets udløserknap halvt ned, måles den effektive flashrækkevidde (1).

Bemærk

 • Når Ext.A er indstillet, kan flasheksponeringskompensation () og FEB-optagelse () udføres.

Ext.M: Manuel ekstern flashmåling

Du kan indstille Speedlite manuelt med den ISO-følsomhed og blænde, der er indstillet i kameraet. Flashoutput justeres automatisk i overensstemmelse med den ISO-følsomhed og blænde, som du indstiller.

 1. Vælg METODE med joysticket.

 2. Indstil flashmetoden til Ext.M.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg Ext.M, og tryk derefter joysticket lodret.
 3. Indstil den samme ISO-følsomhed som i kameraet.

  • Skub joysticket lodret.
  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge element (1), og skub derefter joysticket lodret.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille ISO-niveauet, og skub derefter joysticket lodret.
  • ISO-hastigheden kan indstilles inden for intervallet ISO 25 til 819200 i trin på 1/3.
 4. Indstil den samme blænde som på kameraet.

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge element (2), og skub derefter joysticket lodret.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille blændeværdien, og skub derefter joysticket lodret.
  • Den effektive flashrækkevidde svarende til den forudindstillede ISO-hastighed og blændeværdi vises.

Bemærk

 • Når der optages med indstillingen Ext.M, og synkroniseringsledningerne på kameraet og det Speedlite, der er tilsluttet med en kommercielt tilgængelig synkroniseringsledning, kan du optage uden at sætte flashen på kameraet.
 • Selvom du tilslutter en anden Speedlite til Speedlites synkroniseringsterminal via en synkroniseringsledning, affyres den ikke.