Synkronisering anden lukkergardin

Ved optagelse med langsom lukkertid og synkronisering anden lukkergardin indfanges sporet af lyskilder fra et motiv i bevægelse, f.eks. billygter, på en naturlig måde. Flashen affyres, lige før eksponeringen afsluttes (lukkeren lukker).

  1. Skub joysticket lodret.

  2. Vælg et element i (1).

    • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et element, og skub joysticket lodret.
  3. Vælg Synkronisering anden lukkergardin.

    • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge Synkronisering anden lukkergardin, og skub derefter joysticket lodret.

Bemærk

  • Synkronisering anden lukkergardin fungerer godt, når kameraets optagelsesmetode er indstillet til Bulb (bulb-optagelse).
  • Hvis flashmetoden er indstillet til ETTL, affyres flashen to gange. Den første flash er en præflash for at bestemme flashoutput. Dette er ikke en fejl.
  • Hvis du vil gå tilbage til normal flash, skal du vælge Synkronisering første lamel (synkronisering første lamel) i trin 3 (Synkronisering første lamel vises ikke på skærmen efter indstillingen).