FEB

Du kan tage tre billeder, idet flashoutput ændres automatisk. Dette kaldes FEB (flasheksponeringsbracketing). Det område, der kan indstilles, er på op til ±3 stop i trin på 1/3-stop.

 1. Vælg Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

 2. Tryk joystick nedad for at vælge FEB.

 3. Indstil FEB-niveauet.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille FEB-niveauet, og skub derefter joysticket lodret.
  • “0,3” angiver trin på 1/3 stop, og “0,7” angiver trin på 2/3 stop.
  • Når FEB-optagelse benyttes sammen med flasheksponeringskompensation, udføres den baseret på den indstillede mængde af flasheksponeringskompensation. Hvis FEB-området overskrider ±3 stop, viser enden af flasheksponeringsniveauet Venstre ende eller Højre ende.
  • Når værdien er ændret, bliver den ændrede værdi angivet, også selvom du skubber joysticket op og ned.
  • Når værdien er ændret, indstilles den ændrede værdi ikke, hvis der trykkes på knappen Fortryd.

Bemærk

 • Når de tre billeder er taget, annulleres FEB automatisk.
 • Før optagelser med FEB anbefales det, at du indstiller kameraets fremføringsmetode til enkelt optagelse og kontrollerer, at flashen er genopladet. Når fremføringstilstand er indstillet til serieoptagelse, stopper optagelse automatisk, efter der er taget tre kontinuerlige billeder.
 • Du kan bruge FEB sammen med flasheksponeringskompensation eller FE-lås.
 • Hvis kameraets eksponeringskompensation er indstillet i trin på 1/2-stop, kan flasheksponeringskompensationen også indstilles til op til ±3-stop i trin på 1/2-stop.
 • Du kan indstille FEB til at forblive aktiveret, efter at du har optaget de tre billeder (C.Fn-03).
 • Du kan ændre FEB-optagelsesrækkefølgen (C.Fn-04).