Ledelys

Når du trykker på blændeknappen, affyres flashen kontinuerligt i ca. 1 sekund. Denne funktion kaldes “ledelys”. Dette er nyttigt i forhold til at kontrollere skygger, der kastes på motivet med flashlyset og belysningsafstanden under trådløs flashoptagelse (, ).

  1. Tryk på knappen til visning af dybdeskarphed på kameraet.

    • Flashen affyres kontinuerligt i ca. 1 sekund.

Forsigtig

  • For at undgå forringelse og beskadigelse af flashhovedet skal du indstille antallet af ledelys til 55 eller mindre. Når du har affyret flashen det antal gange, der er angivet herover, skal du lade den hvile i mindst 50 minutter.
  • Hvis du affyrer ledelyset det ovennævnte antal gange, og du derefter affyrer flashen igen gentagne gange med korte mellemrum, kan sikkerhedsfunktionen blive aktiveret, og begrænsningen på flashudladning kan blive aktiveret. Når niveauet for begrænsning af flashudladning er 1, angives affyringsintervallet automatisk til 8 sekunder. Hvis det sker, skal du lade flashen hvile i mindst 50 minutter.
  • Under Live View-optagelse er det ikke muligt at affyre ledelys (ved at betjene kameraet).
  • Ledelys kan ikke affyres (ved en betjening på kamerasiden), når flashen bruges sammen med EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX eller EOS IX 7. Indstil C.Fn-02 til 1 eller 2 (), og brug testflashknappen til at udføre ledelys.

Bemærk

  • Under normal flashoptagelse, eller når flashen bruges som afsenderenhed ved trådløs optagelse med radiotransmission/optisk transmission, kan du affyre ledelyset med testflashknappen (C.Fn-02).