Sletning af Speedlite-indstillinger

Du kan gendanne indstillingerne for Speedlites optagelsesfunktioner og indstillingerne for trådløs optagelse til standardindstillingerne.

  1. Tryk på UNDERMENU knappen.

  2. Vælg Set.clear.

    • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg Set.clear, og tryk derefter joysticket lodret.
  3. Ryd indstillingerne.

    • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge OK, og skub derefter joysticket lodret.
    • Speedlite-indstillingerne er slettet, og normal optagelse og ETTL flashmetoden er indstillet.

Bemærk

  • Selvom indstillingerne er slettet, bliver overførselskanalen og det trådløse radio-id for trådløs optagelse samt indstillingerne for de brugerdefinerede funktioner (C.Fn) og personlige funktioner (P.Fn) ikke slettet.