แถบเมนู: การถ่ายภาพนิ่ง

ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น