การบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่บันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนสเตอริโอในตัวกล้องหรือไมโครโฟนสเตอริโอภายนอก คุณยังสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงได้อย่างอิสระอีกด้วย

ใช้ [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นการบันทึกเสียง

ข้อควรระวัง

 • เสียงจากการทำงานของ Wi-Fi อาจถูกบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก จึงไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สายในระหว่างการบันทึกเสียง
 • ไมโครโฟนในตัวกล้องอาจบันทึกเสียงกลไกของเลนส์หรือเสียงการทำงานของกล้อง/เลนส์ด้วย หากทำการใช้งาน AF หรือใช้งานกล้องหรือเลนส์ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากคุณใช้ไมโครโฟนภายนอกที่มีปลั๊กสัญญาณออกและจัดตำแหน่งให้ห่างจากกล้องและเลนส์ อาจช่วยลดเสียงเหล่านี้ได้
 • อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ เข้ากับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอกของกล้อง นอกจากไมโครโฟนภายนอกเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน การตั้งค่าที่ใช้ได้กับ [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] คือ [เปิด] และ [ไม่ใช้งาน] ตั้งค่าเป็น [เปิด] สำหรับการปรับค่าอัตโนมัติของระดับการบันทึกเสียง
 • เสียงจะถูกส่งสัญญาณออกด้วยเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับโทรทัศน์ผ่าน HDMI เว้นแต่จะตั้งค่า [บันทึกเสียง] เป็น [ปิด] ในกรณีที่มีการสะท้อนกลับของสัญญาณเสียงออกจากโทรทัศน์ ให้เลื่อนกล้องออกห่างจากโทรทัศน์หรือลดระดับเสียงลง
 • ไม่สามารถปรับสมดุลเสียงระหว่าง L/R (ซ้าย/ขวา) ได้
 • เสียงจะถูกบันทึกที่อัตราความถี่ 48 kHz/16-บิต

การบันทึกเสียง/ระดับการบันทึกเสียง

 • อัตโนมัติ

  ระดับการบันทึกเสียงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ การควบคุมระดับแบบอัตโนมัติจะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับระดับเสียง

 • ตั้งเอง

  คุณสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงได้ตามต้องการ เลือก [ระดับเสียง] และกดปุ่ม ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ในขณะที่มองมาตรระดับเพื่อปรับระดับการบันทึกเสียง มองที่ตัวแสดงขีดระดับสูงสุด และปรับเพื่อให้มาตรระดับทางด้านขวาของเครื่องหมาย “12” (-12 dB) สว่างขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีเสียงดังสุด หากมาตรระดับเกิน “0” เสียงจะผิดเพี้ยน

 • ไม่ใช้งาน

  เสียงจะไม่ถูกบันทึก

ลดเสียงลม

ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] เพื่อลดความผิดเพี้ยนของเสียงในฉากกลางแจ้งที่มีลมแรง ซึ่งจะถูกปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกกับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอก ขณะที่ฟังก์ชั่นลดเสียงลมทำงานอยู่ บางส่วนของเสียงเบสต่ำจะถูกลดลงไปด้วย