การถ่ายภาพพื้นฐาน

บทนี้อธิบายถึงวิธีการใช้โหมดถ่ายภาพพื้นฐานบนปุ่มโหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ด้วยโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน สิ่งที่คุณต้องทำเพียงแค่เล็งกล้องและถ่ายภาพ และกล้องจะตั้งค่าทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติ