การลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง

คุณสามารถลดจุดรบกวนในภาพที่เกิดขึ้นได้ ได้ผลดีเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ความไวแสง ISO สูง เมื่อถ่ายภาพโดยใช้ความไวแสง ISO ต่ำ กล้องจะปรับจุดรบกวนในส่วนที่มืดของภาพ (บริเวณเงามืด) ให้ลดลง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง]

 2. ตั้งระดับ

  • ต่ำ, มาตรฐาน, สูง

   กล้องจะใช้ปริมาณการลดจุดรบกวนที่สอดคล้องกับระดับที่คุณกำหนด

  • ลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ

   ใช้การลดจุดรบกวนด้วยคุณภาพของภาพที่สูงกว่า [สูง] สำหรับภาพเดี่ยวที่ได้ เกิดจากการถ่ายภาพต่อเนื่องสี่ภาพแล้วจัดรวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติให้เป็นภาพเดียวแบบ JPEG

   โปรดทราบว่า [ลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ] จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น RAW หรือ RAW+JPEG

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ

 • หากมีความคลาดแนวที่เห็นได้ชัดในภาพที่เกิดจากการสั่นของกล้อง ผลการลดจุดรบกวนอาจน้อยลง
 • ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการสั่นของกล้องในการถ่ายภาพแบบมือถือ แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง
 • หากคุณถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวนั้นอาจมีร่องรอยหลงเหลืออยู่
 • การปรับแนวภาพอัตโนมัติอาจทำงานได้ไม่เหมาะสม สำหรับลวดลายซ้ำๆ (ตาข่าย ลายเส้น ฯลฯ) หรือภาพที่เรียบแบน มีโทนสีเดียว
 • หากความสว่างของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถ่ายภาพติดต่อกันสี่ภาพ อาจส่งผลให้ระดับแสงผิดปกติภายในภาพ
 • หลังจากการถ่ายภาพ อาจต้องใช้เวลาสักครู่สำหรับดำเนินการลดจุดรบกวนและรวมภาพ เพื่อบันทึกลงในการ์ด “BUSY” จะแสดงขึ้นเมื่อประมวลผลภาพ และไม่สามารถถ่ายภาพได้จนกว่าการประมวลผลจะเสร็จสิ้น
 • [ลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ] จะไม่สามารถใช้งานได้กับคุณสมบัติเหล่านี้: การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์, การถ่ายภาพคร่อม, การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว, RAW/RAW+JPEG, การลดจุดรบกวนจากการเปิดชัตเตอร์นาน, โหมด HDR/การตั้งค่า HDR PQ, การถ่ายคร่อมโฟกัส หรือการถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์สร้างสรรค์
 • การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชไม่สามารถใช้งานได้ โปรดทราบว่าแสงไฟช่วยปรับโฟกัสของ Speedlite อาจทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: เปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส]
 • กล้องจะสลับเป็น [มาตรฐาน] โดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าคุณภาพของภาพ RAW หรือ RAW+JPEG
 • สลับเป็น [มาตรฐาน] โดยอัตโนมัติ หากคุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการ์ด หรือสลับไปยังโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน เปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ หรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว