ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตั้งค่าขนาดการบันทึก อัตราเฟรม และวิธีการบีบอัดใน [การถ่ายภาพ: ขนาดภาพเคลื่อนไหว]

โปรดทราบว่าอัตราเฟรมจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ()

ขนาดภาพ อัตราส่วนภาพ
4K 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

ข้อควรระวัง

 • หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ขนาดภาพเคลื่อนไหว] อีกครั้งด้วย
 • อุปกรณ์อื่นๆ อาจไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหว เช่น 4K, Full HD59.94 fps/50.00 fps และภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้ตามปกติ เนื่องจากการเล่นต้องใช้กำลังประมวลผลสูง
 • ความคมชัดและจุดรบกวนจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเลนส์ที่ใช้

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ์ดที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()
 • ภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถบันทึกในคุณภาพ HD หรือ VGA

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ต้องใช้การ์ดที่เสถียรที่มีความเร็วในการเขียนสูง สำหรับรายละเอียด โปรดดู การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K จะเพิ่มภาระการประมวลผลอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิภายในตัวกล้องเพิ่มขึ้นเร็วกว่าหรือสูงกว่าภาพเคลื่อนไหวทั่วไป หากไอคอน [จำกัดความร้อนสูงเกินไป] สีขาวหรือ [จำกัดความร้อนสูงเกินไป (สีแดง)] สีแดงปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การ์ดอาจร้อน ดังนั้นให้หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และปล่อยให้กล้องเย็นลงก่อนที่จะถอดการ์ดออก (ห้ามถอดการ์ดทันที)
 • จากภาพเคลื่อนไหว 4K คุณสามารถเลือกเฟรมใดก็ได้เพื่อบันทึกลงในการ์ดเป็นภาพนิ่ง JPEG ()

พื้นที่ภาพ

พื้นที่ภาพของภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(1) 4K (3840×2160) / Full HD (1920×1080)

ข้อควรระวัง

 • การบันทึกภาพโดยใช้ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว () จะตัดขอบภาพโดยรอบบริเวณตรงกลางของหน้าจอมากขึ้น

อัตราเฟรม (fps: ภาพต่อวินาที)

 • [119.9 fps] 119.9 fps/[59.94 fps] 59.94 fps/[29.97 fps] 29.97 fps

  สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น NTSC (อเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เม็กซิโก ฯลฯ) สำหรับ [119.9 fps] โปรดดู อัตราเฟรมสูง

 • [100.0 fps] 100.00 fps/[50.00 fps] 50.00 fps/[25.00 fps] 25.00 fps

  สำหรับพื้นที่ซึ่งใช้ระบบโทรทัศน์เป็น PAL (ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ออสเตรเลีย ฯลฯ) สำหรับ [100.0 fps] โปรดดู อัตราเฟรมสูง

 • [23.98 fps] 23.98 fps

  ส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาพยนตร์ สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] เป็น [สำหรับ NTSC]

วิธีการบีบอัด

 • [IPB (มาตรฐาน)] IPB (มาตรฐาน)

  บีบอัดหลายเฟรมต่อหนึ่งครั้งในการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

 • [IPB (เบา)] IPB (เบา)

  เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกที่อัตราบิตต่ำกว่า IPB (มาตรฐาน) ขนาดไฟล์จะเล็กกว่า IPB (มาตรฐาน) และการเล่นที่เข้ากันได้จะสูงขึ้น วิธีนี้จะทำให้ระยะเวลาในการบันทึกภาพที่ทำได้นานกว่าการใช้ IPB (มาตรฐาน) (ด้วยการ์ดที่มีความจุเท่ากัน)

รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • [MP4] MP4

  ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่คุณบันทึกด้วยกล้องจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ MP4 (นามสกุลไฟล์ “.MP4”)

การ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ดู ความต้องการด้านประสิทธิภาพของการ์ด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดที่รองรับขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด

ทดสอบการ์ดโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจำนวนสองสามคลิป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องตามขนาดที่คุณระบุ ()

ข้อควรระวัง

 • ก่อนที่จะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ให้ฟอร์แมตการ์ดโดยเลือก [ฟอร์แมตแบบ Low Level] ใน [ตั้งค่า: ฟอร์แมตการ์ด] ()
 • หากคุณใช้การ์ดที่มีการเขียนช้าเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับ หากคุณเล่นภาพเคลื่อนไหวจากการ์ดที่มีความเร็วในการอ่านต่ำ ภาพเคลื่อนไหวอาจเล่นได้ไม่สมบูรณ์
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้การ์ดประสิทธิภาพสูงที่มีความเร็วในการเขียนสูงกว่าอัตราบิตอย่างเพียงพอ
 • เมื่อไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง ให้ฟอร์แมตการ์ด และลองอีกครั้ง หากการฟอร์แมตการ์ดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ด ฯลฯ

หมายเหตุ

 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ์ดที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องก่อนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()
 • หากต้องการตรวจสอบความเร็วในการเขียน/การอ่านของการ์ด โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตการ์ด ฯลฯ

ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีขนาดเกิน 4 GB

 • การใช้การ์ด SDHC ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง

  หากคุณใช้กล้องเพื่อฟอร์แมตการ์ด SDHC กล้องจะฟอร์แมตในรูปแบบ FAT32

  ด้วยการ์ดที่ฟอร์แมตแบบ FAT32 หากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์เกินกว่า 4 GB ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  เมื่อคุณเล่นภาพเคลื่อนไหว คุณจะต้องแยกเล่นทีละไฟล์ ไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้แบบอัตโนมัติตามลำดับ หลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหวหนึ่งจบลง ให้เลือกและเล่นภาพเคลื่อนไหวถัดไป

 • การใช้การ์ด SDXC ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง

  หากคุณใช้กล้องเพื่อฟอร์แมตการ์ด SDXC กล้องจะฟอร์แมตในรูปแบบ exFAT

  เมื่อใช้การ์ดที่ฟอร์แมตแบบ exFAT แม้ว่าขนาดไฟล์จะเกินกว่า 4 GB ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียว (แทนที่จะแบ่งเป็นหลายไฟล์)

ข้อควรระวัง

 • เมื่อนำเข้าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวขนาดเกิน 4 GB ไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ EOS Utility หรือตัวอ่านการ์ด () อาจไม่สามารถบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเกิน 4 GB ได้ หากคุณพยายามทำเช่นนี้โดยใช้คุณสมบัติมาตรฐานของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

ระยะเวลารวมในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและขนาดไฟล์ต่อนาที

สำหรับรายละเอียด โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ขีดจำกัดระยะเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่อัตราเฟรมสูง

  ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 1 ชั่วโมง เมื่อถึง 1 ชั่วโมง การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกครั้งโดยกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ใหม่)

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง

  ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 15 นาที เมื่อถึง 15 นาที การบันทึกจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้อีกครั้งโดยการกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ใหม่)

ข้อควรระวัง

 • อุณหภูมิภายในตัวกล้องอาจสูงขึ้นและระยะเวลาในการบันทึกที่สามารถทำได้อาจน้อยลงหลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหว/การแสดงภาพแบบ Live View เป็นเวลานาน