การจำลองการแสดงผล

ด้วยการจำลองการแสดงผล การแสดงความสว่างและระยะชัดลึกของภาพจะใกล้เคียงกับความสว่างจริง (ระดับแสง) ของภาพที่คุณถ่ายมากขึ้น

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: จำลองการแสดงผล]

 2. เลือกตัวเลือก

 • ระดับแสง+ระยะชัดลึก (ระดับแสง+ระยะชัดลึก)

  ความสว่างและระยะชัดลึกของภาพตามที่แสดงจะใกล้เคียงกับความสว่างจริง (ระดับแสง) ของภาพที่คุณถ่าย หากคุณตั้งค่าชดเชยแสง ความสว่างของภาพจะเปลี่ยนไปด้วย ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงค่ารูรับแสงก็จะปรับเปลี่ยนระยะชัดลึก

 • ระดับแสง (ระดับแสง)

  ความสว่างของภาพตามที่แสดงจะใกล้เคียงกับความสว่างจริง (ระดับแสง) ของภาพที่คุณถ่าย หากคุณตั้งค่าชดเชยแสง ความสว่างของภาพจะเปลี่ยนไปด้วย

 • ระดับแสงระหว่างระยะชัดลึก เท่านั้น (ระดับแสงระหว่างระยะชัดลึกเท่านั้น)

  โดยปกติ ภาพจะแสดงด้วยความสว่างมาตรฐานเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย เฉพาะเมื่อคุณกดปุ่มที่กำหนดให้เช็คระยะชัดลึกค้างไว้เท่านั้น ความสว่างของภาพจะคล้ายกับความสว่างจริง (ระดับแสง) ของภาพที่คุณถ่าย และคุณสามารถตรวจสอบระยะชัดลึกได้ ()

 • ไม่ใช้งาน (ปิด)

  ภาพจะแสดงด้วยความสว่างมาตรฐานเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย แม้ว่าคุณได้ตั้งค่าชดเชยแสง แต่ภาพจะแสดงด้วยความสว่างมาตรฐาน

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับ [ระดับแสง+ระยะชัดลึก]

 • การแสดงผลอาจกะพริบที่ความเร็วชัตเตอร์บางระดับ
 • เมื่อใช้เลนส์ EF การตั้งค่านี้อาจทำให้เวลาตอบสนองชัตเตอร์นานขึ้น
 • ระยะชัดลึกที่แสดงเป็นเพียงการชี้นำเท่านั้น สำหรับการระบุระยะชัดลึกที่แม่นยำยิ่งขึ้น ให้กดปุ่มที่กำหนดให้เช็คระยะชัดลึก ()
 • [ระดับแสง+ระยะชัดลึก] ไม่สามารถใช้งานได้กับเลนส์บางรุ่น
 • [ระดับแสง+ระยะชัดลึก] จะกะพริบหากไม่สามารถจำลองระดับแสงหรือระยะชัดลึก หรือไม่สามารถจำลองทั้งสองอย่างได้
 • [ระดับแสง+ระยะชัดลึก] จะจางลงหากการจำลองระดับแสงหรือระยะชัดลึกหยุดลง หรือหากการจำลองทั้งสองอย่างหยุดลง