โหมดวัดแสง

วิธีการวัดความสว่างของวัตถุมีสี่วิธี (โหมดวัดแสง) โดยปกติแล้ว แนะนำให้ใช้การวัดแสงประเมินทั้งภาพ การวัดแสงประเมินทั้งภาพจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในโหมดถ่ายภาพพื้นฐาน (ยกเว้นในโหมด ฟิลเตอร์สร้างสรรค์: เอฟเฟคเลนส์ตาปลา ซึ่งวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดวัดแสง]

 2. เลือกตัวเลือก

 • วัดแสงประเมินทั้งภาพ: วัดแสงประเมินทั้งภาพ

  โหมดการวัดแสงตามความต้องการทั่วไป ซึ่งเหมาะสมแม้กับวัตถุที่ย้อนแสง กล้องจะปรับการเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับฉาก

 • วัดแสงบางส่วน: วัดแสงบางส่วน

  ได้ผลดีในกรณีที่แสงรอบวัตถุสว่างมาก เนื่องจากแสงด้านหลัง ฯลฯ พื้นที่วัดแสงบางส่วนจะแสดงบนหน้าจอ

 • วัดแสงแบบจุด: วัดแสงแบบจุด

  ได้ผลดีเมื่อวัดแสงส่วนที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุ พื้นที่ที่วัดแสงแบบจุดจะแสดงบนหน้าจอ

 • วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ: เฉลี่ยหนักกลางภาพ

  การวัดแสงรอบหน้าจอจะถูกเฉลี่ย โดยเน้นการวัดแสงกลางภาพเป็นหลัก

ข้อควรระวัง

 • หากใช้ วัดแสงประเมินทั้งภาพ (วัดแสงประเมินทั้งภาพ) การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้เมื่อถ่ายภาพด้วย [AF ครั้งเดียว] จะล็อคค่าระดับแสง (ล็อค AE) หากใช้ วัดแสงบางส่วน (วัดแสงบางส่วน), วัดแสงแบบจุด (วัดแสงแบบจุด) หรือ วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ (วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ) ระดับแสงจะถูกตั้งค่าในขณะที่ถ่ายภาพ (โดยไม่ล็อคค่าระดับแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง)