เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลดิจิตอล

กำลังขยายในการถ่ายภาพสามารถเพิ่มได้เกินกว่ากำลังขยายของเลนส์โดยการขยายจุดกึ่งกลางของพื้นที่ภาพ

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: เลนส์ถ่ายระยะไกลดิจิตอล]

 2. เลือกกำลังขยายในการถ่ายภาพ

  • กำลังขยายในการถ่ายภาพจะไม่ถูกปรับเมื่อเลือก [ปิด]

  ข้อควรระวัง

  • กำลังขยายในการถ่ายภาพที่สูงขึ้นส่งผลให้คุณภาพของภาพต่ำลง
  • ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเลือกคุณภาพของภาพ RAW

  หมายเหตุ

  • จุดโฟกัสอัตโนมัติจะถูกใช้ที่จุดศูนย์กลาง กรอบการติดตามจะไม่แสดงขึ้น