การจำลองช่องมองภาพออพติคอล

ช่องมองภาพและการแสดงหน้าจอที่ดูเป็นธรรมชาติ คล้ายกับมุมมองจากช่องมองภาพออพติคอล ใช้งานได้ในการถ่ายภาพนิ่ง โปรดทราบว่าภาพที่แสดงโดยตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น [เปิด] อาจแตกต่างจากผลการถ่ายภาพจริง

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตัวช่วยดูการจำลอง OVF]

  2. เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

  • การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น [เปิด] จะตั้ง [การถ่ายภาพ: จำลองการแสดงผล] เป็น [ไม่ใช้งาน]
  • การจำลองช่องมองภาพออพติคอลใช้สำหรับแสดงผลเมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น [เปิด] ในการถ่ายภาพ HDR
  • การแสดงฟิลเตอร์สร้างสรรค์จะใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยฟิลเตอร์สร้างสรรค์ แม้ว่าจะตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไว้เป็น [เปิด] ก็ตาม
  • ความสว่างของภาพก่อนและหลัง AF ครั้งเดียวมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] มากกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ปิด]
  • ไม่ได้ใช้การจำลองช่องมองภาพออพติคอลระหว่างการแสดงผลไปยังจอภาพภายนอก รวมทั้งการแสดงผลทั้งในจอภาพภายนอกและหน้าจอกล้อง
  • ขึ้นอยู่กับหน้าจอการตั้งค่า การจำลองช่องมองภาพออพติคอลอาจไม่ได้ใช้สำหรับการแสดงผล
  • การแสดงผลอาจไม่เหมือนกับช่องมองภาพออพติคอลในบางกรณี
  • ลักษณะการแสดงผลอาจเปลี่ยนไประหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง เมื่อใช้โหมดขับเคลื่อนและโหมดชัตเตอร์บางชุด