A+: คุณสมบัติช่วยภาพ

การเลือกคุณสมบัติช่วยภาพ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ช่วยภาพ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ]

 2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

 • จากหน้าจอถ่ายภาพ คุณสามารถเข้าสู่หน้าจอการเลือกได้โดยตรงโดยการแตะ [ช่วยภาพสร้างสรรค์] ()

ช่วยภาพสร้างสรรค์

คุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้เอฟเฟคที่คุณต้องการ

 1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  • อ่านข้อความแล้วเลือก [ตกลง]
 2. เลือกเอฟเฟค

  • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มหมุน เพื่อเลือกเอฟเฟค จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 3. เลือกระดับเอฟเฟคและรายละเอียดอื่นๆ

  • ตั้งค่าด้วยปุ่มหมุน ปุ่มหมุน จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • ในการรีเซ็ตการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ล็อค AE จากนั้นเลือก [ตกลง]

เอฟเฟคช่วยภาพสร้างสรรค์

 • [ตั้งค่าล่วงหน้า] ตั้งค่าล่วงหน้า

  เลือกหนึ่งในเอฟเฟคที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

  โปรดทราบว่า [ความอิ่มตัวของสี], [โทนสี 1] และ [โทนสี 2] จะไม่สามารถใช้งานได้กับ [B&W]

 • [เบลอฉากหลัง] เบลอฉากหลัง

  ปรับการเบลอฉากหลัง เลือกค่าที่สูงขึ้นเพื่อทำให้ฉากหลังคมชัดขึ้น หากต้องการเบลอฉากหลัง ให้เลือกค่าที่ต่ำลง [อัตโนมัติ] จะปรับการเบลอฉากหลังให้เหมาะกับความสว่าง อาจใช้ไม่ได้ในบางตำแหน่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสว่างของเลนส์ (f/number)

 • [ความสว่าง] ความสว่าง

  ปรับความสว่างของภาพ

 • [ความเปรียบต่าง] คอนทราสต์

  ปรับคอนทราสต์หรือความเปรียบต่าง

 • [ความอิ่มตัวของสี] ความอิ่มตัวของสี

  ปรับความสดใสของสี

 • [โทนสี 1] โทนสี 1

  ปรับโทนสีน้ำเงิน/เหลือง

 • [โทนสี 2] โทนสี 2

  ปรับโทนสีม่วง/เขียว

 • [ภาพขาวดำ] ภาพขาวดำ

  ตั้งค่าลูกเล่นโทนสีสำหรับการถ่ายภาพขาวดำ

หมายเหตุ

 • [เบลอฉากหลัง] ไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายภาพแบบใช้แฟลช
 • การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกรีเซ็ต เมื่อคุณเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพหรือปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง หากต้องการบันทึกการตั้งค่า ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: คงข้อมูลช่วยภาพสร้างสรรค์] เป็น [ใช้งาน]

การบันทึกเอฟเฟค

หากต้องการบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันลงในกล้อง ให้แตะ [ข้อมูลตั้งค่าล่วงหน้าบันทึก] บนหน้าจอการตั้งค่า [ช่วยภาพสร้างสรรค์] จากนั้นเลือก [ตกลง] คุณสามารถบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงสุดสามรายการเป็น [USER*] หลังจากที่บันทึกสามรายการแล้ว ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของ [USER*] ที่มีอยู่ต้องถูกเขียนทับเพื่อบันทึกค่าใหม่

ถ่ายคร่อมสร้างสรรค์

มีการถ่ายภาพหลายภาพต่อครั้งนอกเหนือจากภาพปกติ โดยแต่ละภาพจะมีลักษณะต่างๆ เช่น ความสว่างและโทนสีที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ช่วยภาพ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ]

 2. เลือก [ถ่ายคร่อมสร้างสรรค์]

หมายเหตุ

 • การแสดงภาพแบบดัชนีช่วยให้ตรวจสอบภาพที่ถ่ายบนกล้องได้ง่ายขึ้น ()

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้

ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ขั้นสูง

ใช้การจัดองค์ประกอบและการประมวลผลขั้นสูงอื่นๆ กับภาพของคุณ ซึ่งอ้างอิงจากการตรวจจับฉากโดยกล้อง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ช่วยภาพ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ]

 2. เลือก [ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ขั้นสูง]

 3. ตรวจสอบไอคอน

  • ไอคอนฉากกะพริบ (1): มีการถ่ายภาพหลายภาพต่อครั้งและรวมเป็นภาพเดียว ในกรณีนี้ กล้องจะบันทึกเฉพาะภาพที่ประกอบขึ้นเท่านั้น
  • การแสดงไอคอนฉากปกติ: ถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ()

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้
 • กล้องจะถ่ายภาพในโหมดชัตเตอร์ [อิเล็กทรอนิกส์]
 • พื้นที่ภาพมีขนาดเล็กกว่าในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ
 • ไม่สามารถตั้งค่าคุณภาพสำหรับภาพ RAW ได้
 • การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชไม่สามารถใช้งานได้
 • ภาพที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกันอย่างมากเนื่องจากกล้องสั่นหรือปัญหาอื่นๆ อาจไม่มีการปรับแนวอย่างถูกต้อง
 • เพื่อป้องกันกล้องสั่น อาจตั้งค่าความไวแสง ISO สูงให้กับกล้อง
 • โปรดทราบว่าภาพอาจไม่ได้แสดงผลด้วยการไล่ระดับสีที่เรียบเนียน และอาจดูไม่สม่ำเสมอหรือมีจุดรบกวน
 • การประมวลผลภาพอาจไม่เพียงพอในฉากที่มีแสงจากด้านหลังมากหรือมีความเปรียบต่างสูง
 • การถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อาจส่งผลให้เกิดร่องรอยจากการเคลื่อนที่ หรือความมืดรอบๆ วัตถุนั้น
 • ภาพอาจไม่ได้รับการปรับแนวอย่างถูกต้องหากมีลวดลาย (เช่น ตาข่ายหรือลายเส้น) ส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ราบเรียบและเป็นแบบเดียวกัน หรือไม่อยู่ในแนวเดียวกันอย่างมากเนื่องจากกล้องสั่นหรือปัญหาอื่นๆ
 • ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการสั่นของกล้องในการถ่ายภาพแบบมือถือ
 • การถ่ายภาพภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือ LED อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น การเปิดรับแสงหรือสีที่ผิดปกติในภาพที่ได้ เนื่องจากแหล่งกำเนิดแสงที่วูบวาบ
 • [BUSY] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอขณะประมวลผลภาพ และไม่สามารถถ่ายภาพได้จนกว่าการประมวลผลจะเสร็จสิ้น
 • ภาพถ่ายจะดูแตกต่างจากภาพตัวอย่างที่แสดงบนหน้าจอเล็กน้อย
 • ไม่มีการเพิ่มข้อมูลการแสดงจุด AF ลงในภาพสำหรับบางฉาก ()