อัตราส่วนของภาพนิ่ง

คุณสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนของภาพได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: สัดส่วนของภาพนิ่ง]

 2. ตั้งค่าอัตราส่วนภาพ

  • เลือกอัตราส่วนภาพ
  • หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนการแสดงพื้นที่ถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 • ภาพ JPEG

  กล้องจะบันทึกภาพด้วยอัตราส่วนภาพที่ตั้งค่าไว้

 • ภาพ RAW

  กล้องจะบันทึกภาพด้วยอัตราส่วนภาพ [3:2] เสมอ ข้อมูลอัตราส่วนภาพที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในไฟล์ภาพ RAW ซึ่งช่วยให้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) สามารถสร้างภาพที่มีอัตราส่วนเดียวกันกับที่ตั้งไว้ในเวลาที่ถ่ายภาพเมื่อคุณประมวลผลภาพ RAW ด้วยซอฟต์แวร์นี้

  อัตราส่วนภาพ
  4:3 16:9 1:1

หมายเหตุ

 • ภาพ RAW ที่ถ่ายด้วยอัตราส่วนภาพ [4:3], [16:9] หรือ [1:1] จะแสดงขึ้นระหว่างการเล่นภาพโดยมีเส้นระบุพื้นที่ถ่ายภาพ แต่เส้นเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึกลงในภาพ