การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

ความสว่างและความเปรียบต่างจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ หากภาพถ่ายดูมืดหรือความเปรียบต่างต่ำหรือสูงเกินไป

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ]

  2. ตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไข

ข้อควรระวัง

  • จุดรบกวนอาจเพิ่มขึ้นและความละเอียดที่ปรากฏอาจเปลี่ยนไป ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพบางอย่าง
  • หากเอฟเฟคของการปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติสูงเกินไป และผลที่ได้ไม่ใช่ความสว่างที่คุณต้องการ ให้ตั้งค่าเป็น [ต่ำ] หรือ [ไม่ใช้งาน]
  • หากมีการตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] และคุณใช้การชดเชยแสงหรือการชดเชยระดับแสงแฟลชเพื่อทำให้ระดับแสงมืดลง ภาพที่ออกมาอาจยังคงสว่างอยู่ หากคุณต้องการระดับแสงที่มืดลง ให้ตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็น [ไม่ใช้งาน]

หมายเหตุ

  • เพื่อให้สามารถตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ] ได้แม้อยู่ในโหมด M ให้กดปุ่ม ข้อมูล ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] สำหรับ [ปิดเมื่อตั้งระดับแสงเอง]