หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุดในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว]

 2. เลือกตัวเลือก

  • กดครึ่งหนึ่ง

   ระบุฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  • กดจนสุด

   ระบุฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

  เมื่อตั้งค่า [กดจนสุด] เป็น [เริ่ม/หยุดบันทึกเคลื่อน.] คุณไม่เพียงสามารถเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังสามารถทำการกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดได้อีกด้วย หรือโดยใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย)