การถ่ายคร่อมโฟกัส

การถ่ายคร่อมโฟกัสช่วยให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนระยะโฟกัสโดยอัตโนมัติหลังการถ่ายแต่ละภาพ ภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพเดี่ยวที่อยู่ในโฟกัสตลอดระยะชัดลึกมาก การจัดองค์ประกอบภาพยังทำได้โดยใช้แอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนการจัดองค์ประกอบส่วนลึก เช่น Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ถ่ายคร่อมโฟกัส]

 2. ตั้งค่า [ถ่ายคร่อมโฟกัส]

  • เลือก [ใช้งาน]
 3. ตั้งค่า [จำนวนภาพ]

  • ระบุจำนวนภาพที่ถ่ายต่อครั้ง
  • สามารถตั้งค่าได้ในช่วง [2]–[999]
 4. ตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส]

  • ระบุความมากน้อยในการเลื่อนโฟกัส ค่านี้จะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับค่ารูรับแสงในขณะที่ถ่ายภาพ

   ค่ารูรับแสงที่กว้างขึ้นจะเพิ่มการเลื่อนโฟกัสและทำให้การถ่ายคร่อมโฟกัสครอบคลุมขอบเขตกว้างขึ้นภายใต้ส่วนต่างโฟกัสและจำนวนภาพเท่าเดิม

  • หลังจากกำหนดการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 5. ตั้งค่า [ปรับเรียบระดับแสง]

  • คุณสามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพในระหว่างการถ่ายคร่อมโฟกัสได้โดยเลือก [ใช้งาน] เพื่อให้กล้องทำการปรับเปลี่ยนตามความแตกต่างระหว่างค่ารูรับแสงที่แสดงและค่ารูรับแสงจริง (f/number ที่ใช้งานจริง) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งโฟกัส
  • เลือก [ไม่ใช้งาน] หากคุณไม่ต้องการชดเชยการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพในระหว่างการถ่ายคร่อมโฟกัส ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการจัดองค์ประกอบส่วนลึกของภาพที่ถ่ายในแอปพลิเคชั่น เช่น DPP
 6. ตั้งค่า [จัดองค์ประกอบส่วนลึก]

  • เลือก [ใช้งาน] สำหรับการจัดองค์ประกอบส่วนลึกในกล้อง ภาพที่จัดองค์ประกอบส่วนลึกจะถูกบันทึก
  • เลือก [ไม่ใช้งาน] หากคุณไม่ต้องการทำการจัดองค์ประกอบส่วนลึกในกล้อง เฉพาะภาพที่ถ่ายเท่านั้นที่จะถูกบันทึกไว้

  ข้อควรระวัง

  • ภาพที่จัดองค์ประกอบส่วนลึกจะถูกบันทึกเป็น JPEG
  • คุณภาพของภาพ ละเอียดกลาง/ปกติกลาง/ละเอียดเล็ก 1/ปกติเล็ก 1/เล็ก 2 ไม่สามารถใช้งานได้ การตั้งค่าจะถูกปรับเพื่อให้ภาพที่ได้เป็น ละเอียดใหญ่ สำหรับ ละเอียดกลาง/ละเอียดเล็ก 1/เล็ก 2 หรือ ปกติใหญ่ สำหรับ ปกติกลาง/ปกติเล็ก 1
 7. ตั้งค่า [จัดส่วนลึกที่ครอป]

  • เลือก [ใช้งาน] สำหรับการตัดภาพก่อนที่จะจัดองค์ประกอบ เพื่อเตรียมภาพใดๆ ที่ไม่มีมุมรับภาพที่เพียงพอสำหรับการจัดแนวองค์ประกอบโดยการตัดขอบเพื่อแก้ไขมุมรับภาพ
  • เลือก [ไม่ใช้งาน] หากคุณไม่ต้องการตัดขอบภาพเหล่านี้ ในกรณีนี้ บริเวณที่ไม่มีมุมรับภาพที่เพียงพอจะถูกปิดทับด้วยขอบสีดำในภาพที่บันทึกไว้ คุณสามารถตัดขอบภาพด้วยตนเองหรือแก้ไขได้ตามต้องการ
 8. ถ่ายภาพ

  • หากต้องการบันทึกภาพถ่ายของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ ให้แตะ [สร้างโฟลเดอร์] และเลือก [ตกลง]
  • โฟกัสตรงจุดที่ใกล้กว่าของระยะโฟกัสที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • เมื่อการถ่ายภาพเริ่มขึ้น ให้ปล่อยปุ่มชัตเตอร์
  • กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเลื่อนตำแหน่งโฟกัสไปไม่มีที่สิ้นสุด
  • การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงหลังจากถึงจำนวนภาพที่คุณระบุ หรือจุดไกลสุดของช่วงโฟกัส
  • หากต้องการยกเลิกการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

 • การถ่ายคร่อมโฟกัสมีไว้เพื่อถ่ายภาพนิ่งบนขาตั้งกล้อง
 • แนะนำให้ถ่ายภาพด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น หลังจากการจัดองค์ประกอบภาพเชิงลึก คุณสามารถครอบตัดภาพได้หากจำเป็น
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้กับคุณสมบัตินี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน ()
 • การตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส] ที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ การตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส] ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในภาพที่ประกอบรวมกัน หรือการถ่ายภาพอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากถ่ายภาพมากขึ้น ถ่ายภาพทดสอบเพื่อตัดสินใจเลือกการตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส] ที่เหมาะสม
 • การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชไม่สามารถใช้งานได้
 • การถ่ายภาพภายใต้แสงวูบวาบอาจทำให้ภาพไม่สม่ำเสมอ ในกรณีนี้ การลดความเร็วชัตเตอร์ลงอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • การถ่ายคร่อมโฟกัสจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่ากล้องเป็นการโฟกัสด้วยตนเอง ()
 • การยกเลิกการถ่ายภาพที่กำลังดำเนินการอยู่อาจทำให้เกิดปัญหาการเปิดรับแสงในภาพสุดท้าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาพสุดท้ายเมื่อรวมภาพใน Digital Photo Professional
 • การจัดองค์ประกอบส่วนลึกจะถูกยกเลิกหากคุณเปิดฝาปิดช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่ หรือหากประจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำเกินไป หลังจากยกเลิกแล้ว ภาพที่จัดองค์ประกอบจะไม่ถูกบันทึก
 • การจัดองค์ประกอบส่วนลึกอาจล้มเหลวสำหรับภาพที่มีลวดลาย (เช่น ตาข่ายหรือลายทาง) หรือภาพที่โดยทั่วไปราบเรียบและมีรูปแบบเดียวกัน
 • เมื่อถ่ายภาพหลายภาพ ให้เริ่มจากการโฟกัสใกล้ๆ แล้วค่อยๆ โฟกัสให้ไกลออกไป
 • ระยะห่างที่มากเกินไปเมื่อเลื่อนตำแหน่งโฟกัสระหว่างภาพหลายภาพอาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในภาพที่จัดองค์ประกอบส่วนลึก หรืออาจทำให้การจัดองค์ประกอบภาพล้มเหลว
 • การจัดองค์ประกอบส่วนลึกเหมาะสำหรับเป้าหมายที่ไม่เคลื่อนที่ ด้วยเหตุนี้ การถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่อาจทำให้การจัดองค์ประกอบไม่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดองค์ประกอบส่วนลึกที่มีหลายเป้าหมายอาจล้มเหลว อย่างเช่นภาพที่คุณจัดองค์ประกอบมีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลจากกัน
 • ในการจัดองค์ประกอบส่วนลึก กล้องจะเลือกและรวมภาพที่ดีที่สุดจากภาพที่ถ่าย ไม่ได้รวมภาพที่ถ่ายทั้งหมดเพื่อสร้างภาพแบบจัดองค์ประกอบ

หมายเหตุ

 • พิจารณาการใช้ขาตั้งกล้อง รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (แยกจำหน่าย, ) หรือวิธีอื่นในการยึดกล้องให้นิ่ง
 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ตั้งค่ารูรับแสงในช่วง f/5.6–11 ก่อนการถ่ายภาพ
 • รายละเอียดต่างๆ เช่น ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขสำหรับภาพแรก
 • [การถ่ายภาพ: ถ่ายคร่อมโฟกัส] จะเปลี่ยนกลับเป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง