Fotografia z automatyczną lampą błyskową z 1 lampą odbiorczą

W tej części opisano podstawy w pełni automatycznego fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem lampy EL-1 zamocowanej na aparacie (jednostka nadawcza) i lampy EL-1 ustawionej jako jednostka odbiorcza.

 1. Ustaw jednostkę nadawczą.

  • Ustaw EL-1 dołączoną do aparatu jako „Jednostka nadawcza” ().
  • Urządzenia wyposażone w funkcję nadajnika transmisji optycznej mogą być wykorzystywane jako jednostka nadawcza.
 2. Ustaw jednostkę odbiorczą.

  • Ustaw jako jednostkę odbiorczą lampę EL-1, która ma być sterowana bezprzewodowo z jednostki nadawczej ().
  • Można także używać inne lampy błyskowe Speedlite serii EX posiadające funkcję bezprzewodowego odbiornika transmisji optycznej.
  • Można użyć A, B lub C jako grupę błysków (1).
 3. Sprawdź kanał.

  • Jeżeli kanały komunikacji jednostek nadawczych i jednostek odbiorczych są różne, to ustaw takie same numery ().
 4. Ustaw aparat i lampę błyskową.

 5. Skorzystaj z dżojstika na nadajniku, aby wybrać TRYB.

 6. Ustaw tryb błysku ETTL.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz ETTL, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Podczas fotografowania za pośrednictwem jednostki nadawczej zostanie automatycznie wybrane ustawienie ETTL dla jednostki odbiorczej.
  • Sprawdź, czy ustawienie sterowania grupami lamp to ALL.
 7. Sprawdź, czy lampa jest gotowa do pracy.

  • Gdy lampa odbiorcza jest gotowa, emiter oświetlenia wspomagającego AF miga w odstępach ok. 1 sekundy.
  • Sprawdź, czy zaświeciła się kontrolka gotowości lampy jednostki nadawczej.
 8. Sprawdź działanie.

  • Naciśnij przycisk błysku kontrolnego jednostki nadawczej.
  • Lampa Speedlite wyzwoli błysk. Jeśli nie, sprawdź, czy znajduje się w zasięgu transmisji ().
 9. Zrób zdjęcie.

  • Ustaw aparat i zrób zdjęcie tak samo jak w przypadku standardowego fotografowania z lampą błyskową.

Przestroga

 • Jeśli blisko jednostki odbiorczej znajduje się świetlówka lub monitor komputera, obecność źródła światła może spowodować niepoprawne działanie jednostki odbiorczej i przypadkowe wyzwalanie błysku.
 • W trakcie bezprzewodowej optycznej transmisji fotografowania, nawet jeśli jednostka nadawcza i jednostka odbiorcza (grupa błysków) nie są w pełni naładowane, ŁADOWANIE nie będą wyświetlane na panelu LCD jednostki nadawczej, tak jak w przypadku bezprzewodowej radiowej transmisji fotografowania (przy wyzwalaniu błysku nadajnika w ustawieniu OFF). Nie ma także funkcji do podświetlenia lub wyłączenia panelu LCD jednostki nadawczej w zależności od stanu ładowania jednostki nadawczej i jednostek odbiorczych.
 • Gdy na jednostce nadawczej ustawiono funkcję P.Fn-06-0 (), sygnał „bip” włączy się gdy jednostka nadawcza będzie w pełni naładowana (Sygnał „bip” nie oznacza tu, że zakończyło się ładowanie wszystkich lamp, jak ma to miejsce w przypadku radiowej transmisji bezprzewodowego fotografowania).

Uwaga

 • Pokrycie błysku jednostki nadawczej i odbiorczej ustawione jest na 24 mm. Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie.
 • Możliwe jest również wyzwolenie błysku na nadajniku ().
 • Aby wyzwolić błysk modelujący, wystarczy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie ().
 • Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłączy jednostkę odbiorczą, należy nacisnąć przycisk błysku testowego jednostki nadawczej, aby ją włączyć.
 • Nie można użyć testowego błysku kiedy po stronie aparatu uruchomiony jest czas timer błysku itp.
 • Można zmienić czas automatycznego wyłączania zasilania lampy odbiorczej (C.Fn-10).
 • Można wyłączyć miganie emitera oświetlenia wspomagającego AF gdy jednostka odbiorcza jest w pełni naładowana (C.Fn-23).

Fotografowanie z automatyką błysku wykorzystujące wiele jednostek odbiorczych

Aby w razie potrzeby uzyskać większą siłę błysku lub ułatwić sobie oświetlenie, można zwiększyć liczbę jednostek odbiorczych i wyzwalać je jak jedną lampę błyskową.

Dodaj odbiornik i postępuj według tej samej procedury co opisana w punkcie „Automatyczne fotografowanie z lampą błyskową z 1 lampą odbiorczą (). Można użyć A, B lub C jako grupę błysków.

W przypadku zwiększenia liczby jednostek odbiorczych lub ustawienia błysku lampy nadawczej jako ON wszystkie lampy wyzwalają błysk o takiej samej sile, zapewniając standardową ekspozycję dzięki automatycznemu sterowaniu.

Fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowych

Ponieważ poniższe funkcje konfigurowane dla jednostki nadawczej zostaną automatycznie zastosowane dla jednostek odbiorczych z tym systemem bezprzewodowym, wykonywanie operacji z poziomu jednostek odbiorczych nie jest konieczne. Z tego powodu można przeprowadzać fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi w ten sam sposób jak w przypadku normalnego fotografowania z lampą błyskową.

Przestroga

 • Częstotliwość błysku podczas błysku stroboskopowego w trakcie fotografowania bezprzewodowego wykorzystującego transmisję optyczną może być ustawiona w zakresie od 1 Hz do 199 Hz (ustawienia od 250 Hz do 500 Hz nie są dostępne).

Uwaga

 • Dla każdej jednostki odbiorczej można osobno ustawić korektę ekspozycji z lampą i pokrycie błysku również bezpośrednio za pomocą jednostki odbiorczej.

O jednostkach nadawczych

Można używać dwie lub więcej jednostek nadawczych. Podczas korzystania z wielu aparatów z dołączonymi nadajnikami, możesz przełączać aparaty w bezprzewodowym fotografowaniu stroboskopowym korzystając z tego samego oświetlenia (odbiorniki).