Korekta ekspozycji lampy

Za pomocą podobnej procedury jak w przypadku korekty ekspozycji można dostosować ilość światła. Wartość korekty ekspozycji lampy może być określona w przedziale ±3 stopni, co 1/3 stopnia.

 1. Ustaw Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw wartość korekty ekspozycji lampy błyskowej.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wartość korekty i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • „0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
  • Aby anulować korektę ekspozycji lampy, ustaw jej wartość z powrotem jako „±0”.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość zostanie ustawiona nawet jeśli przesuniesz dżojstik w górę i w dół.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość nie będzie ustawiona jeśli wciśnięty będzie przycisk Cofnij.

Uwaga

 • Zazwyczaj należy ustawiać większą korektę ekspozycji dla jasnych obiektów i mniejszą korektę ekspozycji dla ciemnych obiektów.
 • Jeśli korekta ekspozycji dla aparatu jest regulowana co 1/2 stopnia, korekta ekspozycji lampy zostanie określona w przedziale ±3 stopni, co 1/2 stopnia.
 • Jeśli wartość korekty ekspozycji lampy ustawiono zarówno dla lampy, jak i aparatu, korekta ekspozycji ustawiona dla lampy jest nadrzędna.
 • Możesz ustawić wartość korekty ekspozycji lampy przekręcając bezpośrednio Pokrętło wybierania bez wybierania Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy dżojstikiem (C.Fn-13).