Ustawienia, które można zmienić za pomocą Funkcji osobistych

P.Fn-01: Metoda wyzwalania oświetlenia wspomagającego AF (Metoda projekcji oświetlenia wspomagającego AF)

Umożliwia wybranie metody projekcji oświetlenia wspomagającego AF.

 • 0: Podczerwone oświetlenie wspomagające AF (Podczerwone oświetlenie wspomagające AF)

 • 1: Metoda serii krótkich błysków lampy (Metoda serii krótkich błysków lampy)

  Wyzwalanie oświetlenia wspomagającego AF przy użyciu metody serii krótkich błysków lampy ().

Przestroga

 • Oświetlenie wspomagające AF nie jest emitowane podczas fotografowania w trybie Live View.
 • Przy dopasowaniu kolorowych filtrów, oświetlenie wspomagające AF nie będzie emitowane przez krótkie błyski lampy ().
 • W przypadku serii EOS R, oświetlenie wspomagające AF emitowane jest przez serie błysków niezależnie od metody projekcji oświetlenia wspomagającego AF i dopasowania filtrów kolorowych. Jednakże oświetlenie wspomagające AF może być emitowane przez aparat zamiast lampę błyskową, w zależności od jasności otoczenia. Co więcej, gdy filtry kolorowe są dopasowane i wybrano ustawienie [1: Metoda serii krótkich błysków lampy (Metoda serii krótkich błysków lampy)], oświetlenie wspomagające AF emitowane jest przez aparat.
 • W przypadku serii EOS M, oświetlenie wspomagające AF nie jest emitowane przez lampę błyskową.

P.Fn-02: Szybki błysk (tryb Szybki błysk)

Umożliwia zdefiniowanie czy wyzwalany jest błysk lampy (szybki błysk), kiedy kontrolka gotowości lampy błyska się na czerwono (przed pełnym naładowaniem lampy). Pozwala to skrócić czas ładowania.

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

Przestroga

 • Podczas korzystania z funkcji Szybkiego błysku () w trakcie fotografowania w trybie serii zdjęć może wystąpić niedoświetlenie, ponieważ ilość światła zmniejsza się.

P.Fn-03: Działanie lampy podczas fotografowania powiązanego (Działanie lampy podczas fotografowania powiązanego)

Można zdefiniować, czy podczas fotografowania powiązanego (), ma być wyzwalany błysk lampy zamocowanej na aparacie. Ustaw tę funkcję z poziomu każdej lampy błyskowej, która ma być użyta w fotografowaniu powiązanym.

 • 0: OFF (Wyłączone)

  Lampa błyskowa nie błyska podczas fotografowania powiązanego.

 • 1: ON (Włączone)

  Lampa błyskowa działa podczas fotografowania powiązanego.

Przestroga

 • W przypadku wyzwolenia równocześnie wielu lamp błyskowych Speedlite podczas fotografowania powiązanego można nie uzyskać właściwej lub równomiernej ekspozycji.

P.Fn-04: Zmiana ustawień za pomocą pokrętła (Zmień ustawienia za pomocą pokrętła)

Przesuń dżojstik w pionie, aby wyświetlić ekran konfiguracji jak pokazano na obrazku i przesuń Pokrętło wybierania, aby wybrać czy zezwolić na automatyczne ustawienie następujących funkcji.

 • 0: OFF (Wyłączone)

  To jest normalna metoda działania.

 • 1: ON (Włączone)

  Dżojstikiem możesz wybrać elementy „wartość korekty ekspozycji lampy”, „wynik ręcznego błysku”, „kontrola grupy błysków”, „stosunek mocy błysku”, „tryb błysku w trakcie grupy błysków”, „grupa błysków na jednostce odbiorczej” oraz „bracketing ekspozycji z lampą” i w prosty sposób ustawić je przełączając Pokrętło wybierania.

  Kiedy tryb błysku ustawiony jest na MULTI, możesz bezpośrednio ustawić „częstotliwość błysku” i „liczbę błysków”, a kiedy jest ustawiony na Ext.M, możesz bezpośrednio ustawić „czułość ISO” i „wartość przysłony”.

Przestroga

 • Aby wybrać element na ekranie konfiguracji gdy ustawiono P.Fn-04-1, przesuń dżojstik w górę / dół / lewo / prawo.

P.Fn-05: FEM (Pamięć ekspozycji lampy)

Możesz wybrać czy zaktualizować wynik trybu błysku ręcznego utrzymywanego zgodnie z wynikiem błysku wyzwolonego przez ETTL.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON / MODE ETTL/M

Uwaga

 • Jeśli ustawiono P.Fn-05-2, nawet jeśli dżojstik zostanie przesunięty do dołu aby wybrać TRYB, tryb nie zostanie zmieniony na tryb inny niż ETTL lub M. Jeśli chcesz wybrać inny tryb, wyświetl ekran konfiguracji przesuwając dżojstik w pionie i przesuń dżojstik w górę / dół / lewo / prawo, lub przekręć Pokrętło wybierania, aby wybrać element i tryb.

P.Fn-06: Sygnał „bip” (Sygnał „bip”)

Możesz włączyć sygnał „bip”, aby rozbrzmiewał w momencie naładowania się lampy błyskowej.

 • 0: ON

  W trybie standardowego fotografowania (fotografia z lampą aparatu), sygnał „bip” pojawi się, gdy lampa błyskowa zostanie w pełni naładowana.

  Jeśli lampa Speedlite zostanie ustawiona jako nadajnik podczas fotografowania z radiową transmisją bezprzewodową, sygnał „bip” pojawi się na jednostce nadawczej gdy wszystkie lampy błyskowe (nadajnik i odbiornik) zostaną w pełni naładowane. Możesz potwierdzić ponowne naładowanie całego systemu bezprzewodowego na podstawie tonu z jednostki nadawczej. W przypadku jednostek odbiorczych, dla P.Fn-06 można ustawić zarówno 0, jak i 1. Jeśli lampa Speedlite zostanie ustawiona jako nadajnik podczas fotografowania z optyczną transmisją bezprzewodową, odbiornik bezprzewodowego fotografowania w transmisji radiowej / optycznej lub nadajnik/odbiornik w trybie fotografowania powiązanego, przy pełnym naładowaniu sygnał „bip” wydobędzie się z każdej lampy błyskowej ustawionej na 0 ().

 • 1: OFF

  Sygnalizator dźwiękowy nie działa.

Przestroga

 • Wybierając ustawienie 0, sygnał „bip” rozbrzmiewał będzie również, gdy temperatura głowicy lampy podniesie się i zabronione jest wyzwalanie błysku ().

P.Fn-07: Wentylator (Wentylator)

Możesz ustawić czy uruchomić wentylator.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Przestroga

 • Jeśli wentylator ulegnie awarii lub obroty są wysokie, wyświetlane zostaje ostrzeżenie i wentylator zatrzymuje się.

 • Nagrywając film z lampą błyskową podłączoną do aparatu, może zarejestrować się także dźwięk uruchamiania wentylatora.
 • Możesz wymusić zatrzymanie wentylatora jeśli ustawiono P.Fn-07-1.
 • Jeśli ustawiono P.Fn-07-1, liczebność serii błysków jest niższa niż gdy wentylator działa, a czas przerwy w działaniu do momentu zniknięcia ikony ostrzeżenia zostaje wydłużony.
 • Jeśli ustawiono P.Fn-07-0, wentylator rozpocznie pracę gdy zacznie świecić błysk lub lampa modellingowa. Wentylator może rozpocząć pracę nawet jeśli błysk nie zostanie wyzwolony w zależności od wewnętrznej temperatury lampy błyskowej.
 • Jeśli wentylator ulegnie awarii, to liczba seryjnych błysków () będzie taka sama, jak gdyby wentylator został zatrzymany, niezależnie od ustawienia P.Fn-07.

P.Fn-08: LAMPA MODELLINGOWA (jasność, kolor) (Lampa modellingowa (jasność, kolor))

Możesz ustawić kolor i jasność lampy modellingowej.

Skorzystaj z dżojstika, aby wybrać Jasność LAMPY lub Kolor LAMPY. Przekręć Pokrętło wybierania, aby wybrać pożądane ustawienie, a następnie przesuń dżojstik do pionu.

(1) Pozycja wybranego kursora

(2) Domyślny wskaźnik

 • Jasność LAMPY: Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić poziom jasności lampy modellingowej.
 • Kolor LAMPY: Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić temperaturę kolorów lampy modellingowej.

Uwaga

 • Możesz zarówno przesunąć dżojstik w lewo lub prawo gdy lampa modellingowa się świeci lub przekręcić Pokrętło wybierania i przesunąć dżojstik do pionu, aby zmienić jasność i temperaturę kolorów.

P.Fn-09: LAMPA MODELLINGOWA (czas naświetlania) (Lampa modellingowa (czas naświetlania))

Możesz ustawić czas naświetlania lampy modellingowej.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: Nieograniczone