Ustawienia funkcji bezprzewodowej wykorzystującej transmisję optyczną

E-TTL II / E-TTL Podczas fotografowania z wykorzystaniem optycznej transmisji bezprzewodowej z automatycznym błyskiem, wykonaj następujące kroki, aby ustawić nadajnik i odbiornik.

Ustawienia nadajnika

 1. Ustaw Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / połączonego przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw Bezprzewodowa transmisja optycznaNADAJNIK.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz Bezprzewodowa transmisja optycznaNADAJNIK, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Wybierz metodę wyzwalania błysku.

  • Wciśnij dżojstik w pionie.
  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać (1), a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień ALL A:B A:B C, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie (, ).

Ustawienia odbiornika

 1. Ustaw Bezprzewodowa transmisja optycznaODBIORNIK.

  • Skonfiguruj ustawienia lampy, która ma pełnić funkcję jednostki odbiorczej.
  • Wybierz Bezprzewodowa transmisja optycznaODBIORNIK w taki sam sposób jak w przypadku ustawiania jednostki nadawczej.

Przestroga

 • Aby przejść do normalnego fotografowania z lampą błyskową, wybierz pozycję WIRELESS OFF w celu skasowania ustawień jednostki nadawczej.

Konfiguracja kanału transmisji

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą aby ustawić kanał komunikacji w jednostce nadawczej. Ustawiony kanał powinien być taki sam dla jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej. Szczegółowe informacje na temat obsługi jednostki odbiorczej znajdują się w instrukcji obsługi lampy Speedlite wyposażonej w funkcję bezprzewodowego odbiornika transmisji optycznej.

 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Wybierz element w (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać kanał, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Ustaw kanał transmisji.

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać kanał od 1 do 4, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.

Przestroga

 • Jeśli kanały transmisji jednostki nadawczej i odbiorczej są różne, nie nastąpi wyzwolenie błysku jednostki odbiorczej. Ustaw w obu jednostkach taki sam numer.

Wyzwalanie błysku jednostki/ek WŁ. / WYŁ.

Można zdefiniować, czy jednostka nadawcza sterująca jednostką odbiorczą ma wyzwalać błysk jako lampa bezprzewodowa. Jeżeli wyzwalanie błysku jednostki nadawczej znajduje się w pozycji WŁ., błysk wyzwala się w ramach grupy błysku A.

 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Wybierz element w (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Ustaw wyzwalanie błysku nadajnika.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wyzwalanie błysku w jednostce nadawczej na WŁ. / WYŁ., a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
   • Błysk jednostki nadawczej ON: Błysk jednostki nadawczej ON
   • Błysk jednostki nadawczej OFF: Błysk jednostki nadawczej OFF

Przestroga

 • Nawet jeśli błysk jednostki nadawczej jest WYŁĄCZONY, błysk służący do wyzwalania jednostki odbiorczej będzie emitowany (transmisja optyczna). Zatem w zależności od warunków fotografowania błysk wyemitowany w celu sterowania jednostką odbiorczą może być widoczny na zdjęciu.

Funkcja pamięci

Można zapisać ustawienia komunikacji bezprzewodowej w jednostce nadawczej i w jednostce odbiorczej, aby móc użyć ich później. Korzystając z każdej jednostki nadawczej odbiorczej osobno aby zapisać lub wczytać jej ustawienia.

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wybierz MEMORY.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz MEMORY, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Zapisz lub załaduj ustawienia.

  Zapisz

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień ZAPISZ, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień OK, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.

  Pobierz

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień POBIERZ, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień OK, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Zapisane ustawienia zostaną ustawione.