Blokada ekspozycji lampy

Blokada ekspozycji lampy pozwala zablokować prawidłową wartość ekspozycji lampy dla dowolnego fragmentu obiektu.

Gdy na panelu wyświetlone jest ETTL lub CSP, przesuń Wielofunkcyjny lub Blokada AE (blokada AE) i przyciski Blokada ekspozycji lampy na aparacie.

 1. Ustaw ostrość na obiekt.

 2. Naciśnij przycisk Wielofunkcyjny (Timer 16 sekund).

  • Kiedy obiekt znajdzie się na środku wizjera, naciśnij przycisk Wielofunkcyjny.
  • Lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk, a potrzebna ilość światła dla obiektu zostanie zapisana w pamięci.
  • W wizjerze na około 0,5 s wyświetli się symbol „FEL
  • Każde naciśnięcie przycisku Wielofunkcyjny powoduje wyemitowanie przedbłysku oraz obliczenie i zapamiętanie wymaganej mocy lampy błyskowej w danej chwili.

Uwaga

 • Jeśli prawidłowa ekspozycja nie może być uzyskana przy włączonej blokadzie ekspozycji lampy, symbol Ostrzeżenie Blokada ekspozycji lampy spoza zakresu miga w wizjerze. Należy przemieścić się bliżej obiektu, otworzyć bardziej przysłonę i ponownie skorzystać z funkcji blokady ekspozycji lampy. W przypadku korzystania z aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia czułości ISO aparatu i ponownego skorzystania z funkcji blokady ekspozycji lampy.
 • Jeśli fotografowany obiekt jest zbyt mały w wizjerze, zastosowanie funkcji blokady ekspozycji lampy może nie przynieść efektu.