Błysk stroboskopowy

Podczas stosowania stroboskopowego błysku z długim czasem naświetlania można zarejestrować wielokrotne obrazy poruszającego się obiektu na jednym zdjęciu, podobnie do zdjęć poklatkowych.

Przy błysku stroboskopowym nastaw siłę błysku, ilość błysków i częstotliwość błysków (liczba błysków na sekundę wyrażoną w Hertzach = Hz). Informacje o liczbie błysków w serii można znaleźć w sekcji „Maksymalna liczba błysków stroboskopowych”.

 1. Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb błysku MULTI.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz MULTI, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Przesuń dżojstik w pionie, aby wybrać element.

  • Przesuń dżojstik w górę / dół / lewo / prawo lub obróć Pokrętło wybierania, aby wybrać częstotliwość wyzwalania (1), licznik wyzwalania (2) lub natężenie wyzwalania (3), a następnie przywróć dżojstik do pionu.
 4. Ustaw wartość.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wartość, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Powtórz kroki 3 i 4 w celu ustawienia częstotliwości błysku, liczby błysków i natężenia błysków.

Jak określić czas naświetlania

Podczas błysku stroboskopowego migawka pozostaje otwarta aż do zakończenia serii błysków. Aby obliczyć czas naświetlania skorzystaj z poniższego równania, a obliczoną wartość ustaw na aparacie.

Liczba błysków ÷ częstotliwość błysków = czas naświetlania

Na przykład, jeśli liczba błysków została ustalona na 10 (razy), a częstotliwość na 5 (Hz), czas naświetlania powinien wynosić co najmniej 2 sek. lub dłużej.

Przestroga

 • Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, należy ustawić serię fotografowania przy użyciu błysków stroboskopowych na maksymalnie 30 razy. Po wykonaniu 30 kolejnych błysków stroboskopowych należy przerwać pracę na przynajmniej 10 minut.
 • Jeśli będziesz używać błysków stroboskopowych więcej niż 30 razy, włączy się zabezpieczenie i ograniczone zostanie wyzwalanie błysku. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 50 minut.

Uwaga

 • Przy błysku stroboskopowym, najbardziej efektywne jest łączenie bardzo odbijających obiektów na ciemnym tle.
 • Zalecamy używanie statywu i elektronicznego wężyka spustowego.
 • Nie można ustawić ani zasilania 1/1, ani zasilania błysku 1/2.
 • Możesz również wyzwolić błysk stroboskopowy nawet jeśli tryb fotografowania aparatu ustawiony jest na bulb (Bulb (czas ręczny)) (fotografowanie bulb).
 • Jeśli liczba błysków jest wyświetlana jako „----”, błyski będą kontynuowane do zamknięcia migawki lub wyczerpania źródła zasilania. W tabeli na następnej stronie pokazane są Maksymalna liczba błysków stroboskopowych.
 • Synchronizacja szybka () nie jest ustawiona przy błysku stroboskopowym.

Maksymalna liczba błysków stroboskopowych

Jeśli liczba błysków jest wyświetlana jako „---” (wyświetlanie paska), maksymalna liczba błysków będzie następująca.

Ilość światła / Hz 1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Ilość światła / Hz 10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100