Bracketing ekspozycji z lampą

Można wykonać trzy zdjęcia z automatyczną zmianą ilości światła. Funkcja ta nosi nazwę sekwencji FEB (Bracketing ekspozycji z lampą). Można ją ustawić w przedziale ±3 stopni, co 1/3 stopnia.

 1. Ustaw Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy przy użyciu dżojstika.

 2. Przesuń dżojstik do dołu i wybierz Bracketing ekspozycji z lampą.

 3. Ustaw poziom bracketingu ekspozycji z lampą.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić poziom bracketingu ekspozycji z lampą, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • „0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
  • Podczas stosowania równocześnie z korektą ekspozycji lampy, bracketing ekspozycji z lampą jest wykonywany w oparciu o ustawioną wartość korekty ekspozycji lampy. Jeśli ustawiony zakres sekwencji FEB jest większy niż ±3 stopnie, na końcu poziomu ekspozycji lampy zostanie wyświetlony symbol Lewy kraniec lub Prawy koniec.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość zostanie ustawiona nawet jeśli przesuniesz dżojstik w górę i w dół.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość nie będzie ustawiona jeśli wciśnięty będzie przycisk Cofnij.

Uwaga

 • Po wykonaniu trzech zdjęć bracketing ekspozycji z lampą jest anulowany automatycznie.
 • Przed realizacją sekwencji FEB zaleca się ustawienie trybu wyzwalania migawki aparatu na pojedyncze zdjęcia i sprawdzenie ponownego naładowania lampy. Gdy tryb wyzwalania migawki ustawiony jest na serie zdjęć, fotografowanie automatycznie zatrzymuje się po wykonaniu trzech zdjęć, jedno po drugim.
 • Bracketing ekspozycji z lampą można stosować razem z korektą ekspozycji lampy lub blokadą ekspozycji lampy.
 • Jeśli korekta ekspozycji dla aparatu jest regulowana co 1/2 stopnia, korekta ekspozycji lampy zostanie określona w przedziale ±3 stopni, co 1/2 stopnia.
 • Można tak ustawić sekwencję FEB, aby pozostawała włączona po wykonaniu trzech zdjęć (C.Fn-03).
 • Można zmienić kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą (C.Fn-04).