Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji optycznej

Używając lampy błyskowej Canon Speedlite (odbiornik) oferującą funkcję fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem transmisji optycznej, można łatwo fotografować z zastosowaniem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych w taki sam sposób jak w przypadku fotografowania stroboskopowego wykorzystującego automatykę błysku E-TTL II / E-TTL.

System jest zaprojektowany tak, że ustawienia EL-1 (jednostki nadawczej) są automatycznie zastosowywane dla sterowanej bezprzewodowo EL-1 (jednostka odbiorcza). Z tego względu operowanie jednostką odbiorczą podczas fotografowania nie jest konieczne.

Ustawienie i zakres działania

 • Fotografia z automatyczną lampą błyskową z 1 lampą odbiorczą ()

  (1) W pomieszczeniach

  (2) Na zewnątrz budynków

  (3) NADAJNIK

  (4) Około 80°

  (5) Zasięg transmisji

  (6) Około 8 m

  (7) Około 12 m

  (8) Około 10 m

  (9) Około 15 m

 • Automatyczna fotografia przy użyciu lampy błyskowej z odbiornikami podzielonymi na grupy (, )

  Można podzielić jednostki odbiorcze na dwie lub trzy grupy i korzystać z automatyki błysku E-TTL II / E-TTL, zmieniając proporcje błysku (stosunek mocy błysku).

  Grupy (1) 2 (A, B)

  Grupy (2) 3 (A, B, C)

  Przestroga

  • Skierowanie grupy C bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.
  • Przed rozpoczęciem zdjęć należy wyzwolić błysk testowy () i wykonać zdjęcie testowe.
  • Nie należy umieszczać żadnych przeszkód między jednostką nadawczą a jednostką odbiorczą, aby uniknąć zakłóceń transmisji.

  Uwaga

  • Korzystając z mini statywu dostarczonej razem z jednostką odbiorczą, czujnik jednostki odbiorczej należy skierować w stronę jednostki nadawczej.
  • Fotografując w pomieszczeniu, transmisja może odbijać się od ściany, co może spowodować aktywację aparatu nawet jeśli układ nadal znajduje się we wstępnej fazie.

Sterowanie grupami

Grupa błysków A

Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz ustawić bardziej wyszukane oświetlenie, możesz zwiększyć liczbę jednostek odbiorczych. Wystarczy w tym celu przypisać dodatkową jednostkę odbiorczą do tej grupy lamp (A, B lub C), której siłę błysku chcesz zwiększyć. Liczba jednostek jest nieograniczona.

Na przykład, jeśli skonfigurujesz grupę lamp składającą się z trzech jednostek odbiorczych jako grupę A, lampy z tej grupy będą traktowane i sterowane jak grupa składająca się z jednej lampy o większej sile błysku.

Przestroga

 • Aby wyzwolić 3 grupy błysków A, B i C razem, zaznacz A:B C. W ustawieniu A:B, grupa C nie błyska.
 • Skierowanie grupy C bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.
 • W przypadku niektórych aparatów analogowych EOS obsługujących automatykę błysku E-TTL nie można fotografować bezprzewodowo z błyskiem wielokrotnym z różnymi ustawieniami proporcji błysku.

Uwaga

 • Stosunek mocy błysku od 8:1, 1:1 do 1:8 jest równoważny stosunkowi od 3:1, do 1:1 do 1:3 (z przyrostem co 1/2 stopnia) po przekształceniu na liczbę stopni.