Błysk ręczny

Natężenie błysku można ustawić w następujących odstępach co 1/3 stopnia od pełnego błysku (1/1) do 1/8192 błysku.

Do określenia ilości światła potrzebnej do uzyskania prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej można użyć (dostępnego w sprzedaży) światłomierza do światła błyskowego. Zaleca się ustawienie trybu fotografowania aparatu jako Preselekcja przysłony lub Ręczne nastawy ekspozycji.

 1. Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb błysku Ręczne nastawy ekspozycji.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz M, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Ustaw Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy przy użyciu dżojstika.

 4. Ustaw ilość światła.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić natężenie błysku, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Po wciśnięciu do połowy spustu migawki aparatu zostają wyświetlone odległość fotografowania (1) i wartość przysłony (2).

Uwaga

 • Jeżeli skonfigurowana jest funkcja synchronizacji szybkiej lub optyczna transmisja bezprzewodowa, zakres ustawienia natężenia błysku wynosi od 1/1 do 1/128.
 • Informacje na temat liczby przewodniej w przypadku ręcznego ustawiania błysku można znaleźć w sekcji „Dane techniczne”.
 • Możesz ustawić natężenie błysku przekręcając bezpośrednio Pokrętło wybierania bez wybierania TRYB dżojstikiem (C.Fn-13).

Jak ustawić natężenie wyzwalania ręcznego błysku w funkcji Pamięci ekspozycji lampy

Możesz ustawić natężenie wyzwalania wyregulowane w trybie wyzwalania ETTL jako natężenie wyzwalania w trybie wyzwalania M.

 1. Ustaw funkcję Pamięci ekspozycji lampy.

  • Skonfiguruj ustawienie P.Fn-05 FEM w funkcjach osobistych na 1:ON ().
 2. Fotografuj w trybie wyzwalania ustawionym na ETTL.

  • Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.
  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz ETTL, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Naciśnij przycisk migawki do pełna, aby wykonać zdjęcie.
 3. Ustaw tryb błysku M.

  • Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.
  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz M, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 4. Sprawdź ilość światła.

Przestroga

 • Aby wyzwolić błysk za pomocą ustawienia ETTL, zrób tak kiedy lampa ładowania będzie świecić się na czerwono (w pełni naładowana).
 • Po fotografowaniu z ustawieniem ETTL, jeśli dokonasz zmiany w czułości ISO, wartości przysłony lub ustawieniach związanych z natężeniem wyzwalania, jak intensywność światła, zoom itd., zalecamy powrót do fotografowania w ustawieniu ETTL.
 • Kiedy balans bieli aparatu ustawiony jest na Automatyczny balans bieli, różnica temperatur kolorów pomiędzy błyskiem i światłem otoczenia jest duża oraz gdy korekta błysku ustawiona jest na stronę negatywną oraz [Balans E-TTL] ustawiony jest na [Prior. atmosf.], barwa obrazu może różnić się pomiędzy ustawieniami ETTL i M. Jeśli różnica temperatur kolorów jest duża, zainstalowanie filtra kolorów może poprawić barwę.

  • Lampa fluorescencyjna (białe światło dzienne) → Światło filtra kolorowego
  • Lampa żarówkowa → Gęstość filtra kolorowego
  • Światło słoneczne → filtr nie jest wymagany
 • Korzystając z funkcji pamięci ekspozycji lampy w trybie fotografowania bezprzewodowego z wieloma lampami, ustaw wcześniej grupy błysków ETTL i M na te same konfiguracje. Kiedy ETTL jest ustawione na A:B C, ustaw M na A:B:C.
 • W zależności od warunków fotografowania, wyświetlanie ETTL efektywnego zakresu błysków i wyświetlanie M zakresu fotografowania może się różnić.

Uwaga

 • Kiedy funkcja P.Fn-05 FEM jest ustawiona na 2:ON / MODE ETTL/M, przesuń dżojstik w dół na przełącznik między ETTL i M.

Ręczne ustawianie ekspozycji lampy z wykorzystaniem pomiaru

W przypadku korzystania z aparatu z serii EOS-1D przed wykonaniem zdjęć można ręcznie ustawić prawidłowy poziom ekspozycji lampy. Jest to przydatna funkcja w sytuacji, gdy odległość od obiektu jest niewielka. Należy zastosować odbłyśnik z 18% szarością (dostępny w sprzedaży) i wykonać zdjęcia w następujący sposób.

 1. Określ odpowiednie ustawienia aparatu i lampy błyskowej Speedlite.

  • Ustaw tryb fotografowania aparatu na Ręczne nastawy ekspozycji lub Preselekcja przysłony.
  • Jako tryb błysku lampy Speedlite wybierz opcję Ręczne nastawy ekspozycji.
 2. Ustaw ostrość na obiekt.

  • Ustaw ręcznie ostrość na obiekt.
 3. Użyj szarego reflektora 18%.

  • Umieść odbłyśnik z szarością w miejscu, gdzie znajduje się obiekt.
  • Ustaw aparat tak, aby całe pole pomiaru punktowego widoczne na środku wizjera znajdowało się w obszarze odbłyśnika z szarością.
 4. Naciśnij przycisk Wielofunkcyjny, Blokada AE lub Blokada ekspozycji lampy (Timer 16 sekund).

  • Lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk; potrzebna ilość światła dla prawidłowej wartości ekspozycji lampą zostanie zapisana w pamięci.
  • Wskaźnik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera wskazywać będzie poziom ekspozycji lampy w porównaniu do standardowej ekspozycji.
 5. Ustaw poziom ekspozycji lampy błyskowej.

  • Wyreguluj ręcznie ilość światła lampy Speedlite oraz wartość przysłony, tak aby poziom ekspozycji lampy pokrywał się ze wskaźnikiem ekspozycji standardowej.
 6. Zrób zdjęcie.

  • Usuń odbłyśnik z szarością i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Ręczna regulacja ekspozycji lampy błyskowej z pomiarem jest dostępna tylko w przypadku aparatów z serii EOS-1D.